🔰 پیش بینی افزایش شدت گرمای هوا برای هفته آینده
🔸بر اساس مدل های پیش یابی هواشناسی احتمال رخداد ناهنجاری دما با حاکمیت گرمای شدید از روز یکشنبه تا جمعه (۱۳ الی ۱۸ تیرماه) در نیمه شمالی و مناطق شرقی کشورمان وجود دارد.