معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار خراسان جنوبی گفت: دشمن بعد از ناکامی در جنگ سخت و نرم علیه ایران اکنون به جنگ ترکیبی روی آورده که آمیخته‌ای از اقدامات مختلف است.

 سید محمدرضا طالبی روز یکشنبه در مراسم صبحگاه مشترک که به مناسبت هفته فراجا در ستاد فرماندهی انتظامی استان برگزار شد افزود: بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، دشمنان که از سیطره بر کشور ایران ناامید شدند به فکر براندازی افتادند و به تحمیل جنگ هشت ساله، ترور، جنگ‌های قبیله‌ای و تجهیز گروهک‌ها روی آوردند.

وی گفت: اما اقتدارآفرینان نیروهای نظامی و انتظامی درسی را در این دهه به دشمن دادند که هرگز از یاد نخواهند برد تا جایی که هنوز دکترین نظامی جهان در حال تفسیر و تحلیل در زمینه جانفشانی رزمندگان اسلام است.

معاون استاندار خراسان جنوبی اظهار داشت: تا زمانی که نظام مقدس جهوری اسلامی ایران استوار است دشمنان جرات نخواهند کرد، گوشه چشمی به این کشور داشته باشند.

وی افزود: بعد از جنگ سخت تحلیل کردند که چرا در برابر یک نظام نوپا به نتیجه نرسیدند و به این باور رسیدند که در ایران اسلامی، مردم تابع ولی فقیه و استکبارستیز هستند لذا به تضعیف این موضوع پرداختند و شبیخون و تهاجم فرهنگی را به راه انداختند.

طالبی گفت: از آنجایی که دشمن نتوانست با جنگ نرم به نتیجه برسد، جنگ هوشمند را در دستور کار قرار داد و فتنه ۸۸ را به وجود آوردند، دانشمندان هسته‌ای را شناسایی و ترور کردند اما باز هم به نتیجه نرسیدند.

وی افزود: دشمنان در دهه ۹۰ جنگ ترکیبی را به راه انداختند و اکنون درگیر چند مولفه آن هستیم که حک سامانه‌ها، اغتشاشات و جنگ گروهکی از جمله آنهاست.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار خراسان جنوبی گفت: از طرفی جنگ الکترونیک را همزمان اجرا و تحریم‌ها را تشدید می‌کنند، اغتشاشات را به راه می‌اندازند و برخی مطالبات به‌حق مردم را به آشوب می‌کشند و اغتشاش خیابانی را در دستور کار قرار می‌دهند.

وی تصریح کرد: دشمنان با عوامل داخلی و تکیه بر رسانه‌های متعددی که سالانه میلیون‌ها دلار برای آنها هزینه می‌کنند با احساس جوان ما بازی کرده اما مطئمن باشند اینها کف روی آب است و به نتیجه نخواهد رسید.

طالبی گفت: تا زمانی که نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران پای خون شهدا و اعتقادات خود محکم ایستادگی کند هیچ اتفاقی برای این نظام نخواهد افتاد و روز به روز نظام ما مقتدتر خواهد شد.

وی افزود: مسائلی که اخیرا در کشور اتفاق افتاد نگرانی از آن نداریم و تا زمانی که مردم ایران استکبارستیز، به دنبال آزادی و استقلال باشند و شیعه و سنی و قبایل در کنار هم قرار گیرند هیچ گونه نگرانی از این اتفاقات نداریم.

معاون استاندار خراسان جنوبی گفت: تا زمانی که نظام جمهوری اسلامی پابرجا باشد دشمن از این سناریوها برای ما خواهد داشت البته باید در این موضوعات خیلی مراقب و بیدار باشیم و هرکسی در جای خود به تکلیف خودش عمل کند.

وی با اشاره به اینکه براندازی نظام جمهوری اسلامی هدف دشمن است اما هرگز به این هدف باطل نمی‌رسد افزود: ایران اسلامی هزاران شهید داده و این درخت از خون پاک این شهدا تنومند شده و به بالندگی رسیده  است.

طالبی گفت: وجود امنیت، سلامت، اعتماد، پویایی و نشاط امروز در جامعه اسلامی ثمره وجود نیروهای مسلح و ماموران پرتلاش انتظامی است.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار خراسان جنوبی گفت: دشمن بعد از ناکامی در جنگ سخت و نرم علیه ایران اکنون به جنگ ترکیبی روی آورده که آمیخته‌ای از اقدامات مختلف است.

 سید محمدرضا طالبی روز یکشنبه در مراسم صبحگاه مشترک که به مناسبت هفته فراجا در ستاد فرماندهی انتظامی استان برگزار شد افزود: بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، دشمنان که از سیطره بر کشور ایران ناامید شدند به فکر براندازی افتادند و به تحمیل جنگ هشت ساله، ترور، جنگ‌های قبیله‌ای و تجهیز گروهک‌ها روی آوردند.

وی گفت: اما اقتدارآفرینان نیروهای نظامی و انتظامی درسی را در این دهه به دشمن دادند که هرگز از یاد نخواهند برد تا جایی که هنوز دکترین نظامی جهان در حال تفسیر و تحلیل در زمینه جانفشانی رزمندگان اسلام است.

معاون استاندار خراسان جنوبی اظهار داشت: تا زمانی که نظام مقدس جهوری اسلامی ایران استوار است دشمنان جرات نخواهند کرد، گوشه چشمی به این کشور داشته باشند.

وی افزود: بعد از جنگ سخت تحلیل کردند که چرا در برابر یک نظام نوپا به نتیجه نرسیدند و به این باور رسیدند که در ایران اسلامی، مردم تابع ولی فقیه و استکبارستیز هستند لذا به تضعیف این موضوع پرداختند و شبیخون و تهاجم فرهنگی را به راه انداختند.

طالبی گفت: از آنجایی که دشمن نتوانست با جنگ نرم به نتیجه برسد، جنگ هوشمند را در دستور کار قرار داد و فتنه ۸۸ را به وجود آوردند، دانشمندان هسته‌ای را شناسایی و ترور کردند اما باز هم به نتیجه نرسیدند.

وی افزود: دشمنان در دهه ۹۰ جنگ ترکیبی را به راه انداختند و اکنون درگیر چند مولفه آن هستیم که حک سامانه‌ها، اغتشاشات و جنگ گروهکی از جمله آنهاست.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار خراسان جنوبی گفت: از طرفی جنگ الکترونیک را همزمان اجرا و تحریم‌ها را تشدید می‌کنند، اغتشاشات را به راه می‌اندازند و برخی مطالبات به‌حق مردم را به آشوب می‌کشند و اغتشاش خیابانی را در دستور کار قرار می‌دهند.

وی تصریح کرد: دشمنان با عوامل داخلی و تکیه بر رسانه‌های متعددی که سالانه میلیون‌ها دلار برای آنها هزینه می‌کنند با احساس جوان ما بازی کرده اما مطئمن باشند اینها کف روی آب است و به نتیجه نخواهد رسید.

طالبی گفت: تا زمانی که نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران پای خون شهدا و اعتقادات خود محکم ایستادگی کند هیچ اتفاقی برای این نظام نخواهد افتاد و روز به روز نظام ما مقتدتر خواهد شد.

وی افزود: مسائلی که اخیرا در کشور اتفاق افتاد نگرانی از آن نداریم و تا زمانی که مردم ایران استکبارستیز، به دنبال آزادی و استقلال باشند و شیعه و سنی و قبایل در کنار هم قرار گیرند هیچ گونه نگرانی از این اتفاقات نداریم.

معاون استاندار خراسان جنوبی گفت: تا زمانی که نظام جمهوری اسلامی پابرجا باشد دشمن از این سناریوها برای ما خواهد داشت البته باید در این موضوعات خیلی مراقب و بیدار باشیم و هرکسی در جای خود به تکلیف خودش عمل کند.

وی با اشاره به اینکه براندازی نظام جمهوری اسلامی هدف دشمن است اما هرگز به این هدف باطل نمی‌رسد افزود: ایران اسلامی هزاران شهید داده و این درخت از خون پاک این شهدا تنومند شده و به بالندگی رسیده  است.

طالبی گفت: وجود امنیت، سلامت، اعتماد، پویایی و نشاط امروز در جامعه اسلامی ثمره وجود نیروهای مسلح و ماموران پرتلاش انتظامی است.

نوشته و خبر نگار : مهدیه حسن پور دبیر سرویس فرهنگی و هنری و ا.حسن پور