دستگیری دو نفر از عناصر وابسته به ضد انقلاب توسط سازمان اطلاعات سپاه خراسان جنوبی

در پی اقدامات اطلاعاتی صورت گرفته توسط پاسداران گمنام امام زمان (عج) در سازمان اطلاعات سپاه استان خراسان جنوبی , یکی از مرتبطین شبکه های معاند و ضد انقلاب در شهرستان طبس دستگیر و تحویل مقامات قضایی گردید .

فرد مذکور در دو سال گذشته به صورت مکرر اقدام به شعارنویسی علیه نظام در مناطق مختلف شهرستان طبس نموده و تصاویر آن را به رسانه های ضد انقلاب ارسال می کرد , نامبرده همچنین ضمن ارتباط با یکی از لیدرهای ضد انقلاب در خارج از کشور , اقدام به انتشار مطالب کذب و سیاه نمایی علیه نظام در رسانه های معاند کرده بود .

در اقدام اطلاعاتی دیگری، یکی از حامیان جریان سلطنت طلب در شهرستان فردوس که در سه سال گذشته اقدام به تبلیغ علیه نظام ، حمایت از رژیم منحوس پهلوی، توهین به مسئولین و نشر اکاذیب در فضای مجازی ، تشویش اذهان عمومی می نمود پس از شناسایی، دستگیری و تحویل مقامات قضایی گردید .