دستگاه های اجرایی خراسان جنوبی در اجرا‌ منشور عفاف و حجاب و ارائه گزارش عملکرد اهتمام بیشتری داشته باشند.

🔶معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استان در ستاد عفاف و حجاب استان گفت : گزارش اقدامات ادارات در خصوص عفاف و حجاب باید مکتوب ارسال شود و در جلسات ارائه شود.

🔶طالبی افزود : نظارت و کنترل بر باشگاه های خصوصی و تبلیغات در فضای مجازی و همچنین نظارت بر کنترل برنامه های ورزشی صبحگاهی بانوان در پارک ها باید صورت گیرد.

🔶وی گفت : ضروری است اداره کل ورزش و جوانان برای تمیرینات ورزشی با توان بویژه ورزش یوگا مکان سرپوشیده را به جای پارک و مکان عمومی انتخاب کنند.

🔶برگزاری جلسات با دفاتر حمل و نقل از سوی اداره کل راهداری به منظور تبیین اصول عفاف و حجاب تا یک ماه آینده،حمایت از برگزاری نمایشگاه های عفاف و حجاب و عرضه پوشاک توسط اداره صمت و ارشاد،برگزاری مستمر کارگاه های عفاف و حجاب از سوی جهاد دانشگاهی و ارائه منشور اخلاق به دانشجویان جدید الورود توسط دانشگاه های استان از دیگر مصوبات این ستاد بود.

نوشته و خبر نگار : مهدیه حسن پور دبیر سرویس فرهنگی و هنری و ا.حسن پور