سرپرست حوزه برنامه ریزی سازمان مدیریت و برنامه ریزی خراسان جنوبی گفت: به استناد تبصره ۱ بند الف ماده ۳۲ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه دستگاههای اجرایی مکلفند که برنامه عملیاتی خود را به گونه ای تدوین و عملیاتی کنند که زمینه تحقق آمایش سرزمینی فراهم و کاملا منطبق بر اسناد آمایش ملی و استانی باشد.

امیر خانی نژاد  به برنامه عملیاتی دستگاه های اجرایی اشاره کرد و اظهار داشت:
در آخرین جلسه شورای اداری استان، استاندار خراسان جنوبی دستور احصاء برنامه عملیاتی دستگاه های اجرایی را برای ارائه در شورای برنامه ریزی و توسعه استان دادند .بطور کلی توسعه خراسان جنوبی در دو قسمت اساسی، اعم از اجرای فعالیت های توسعه ای که توسط بخش های خصوصی، نهادها و تشکل های اقتصادی انجام می شود با برنامه هایی نظیر جهش تولید، اقتصاد مقاومتی، تسهیل و رفع موانع، بهبود فضای کسب و کار و توسعه اقتصادی اشتغال روستایی و تامین زیرساخت های توسعه که در برنامه عملیاتی دستگاههای اجرایی صورت می گیرد.
وی افزود: به طور کلی سیاست هایی که در ستاد توسعه خاوران معین شده است، قسمت اجرای فعالیت های توسعه ای ما است.

سرپرست حوزه برنامه ریزی سازمان مدیریت و برنامه ریزی خراسان جنوبی بیان کرد: همچنین تأمین زیرساخت های توسعه ای که توسط دستگاه های اجرایی انجام می شود برنامه عملیاتی آنان است.

خانی نژاد با بیان اینکه در این راستا محورهای توسعه استان که از اسناد آمایش احصاء گردیده است را در ۸ قسمت ملاک عمل قرار دادیم گفت: گزارش برنامه عملیاتی دستگاه‌های اجرایی استان در سال ۱۴۰۰ که توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان احصاء شده بود و با تطبیق با اسناد امایش ملی و استانی تحلیل گردیده بود ارائه شد.

وی خاطرنشان کرد: در این راستا مقرر شد این برنامه با مشارکت حوزه معاونت پشتیبانی و ارزیابی عملکرد استانداری و کمک از اساتید دانشگاهی مورد ارزیابی مجدد قرارگرفته و مجدد تا پایان اردیبهشت به سمع و نظر استاندار برسد.

خانی نژاد اظهار داشت: در این راستا با دستگاه های اجرایی مکاتباتی صورت گرفته است و تا ۲۰ فروردین ماه به آنان مهلت داده شد تا احصاء اطلاعات انجام شود.

وی با اشاره به اینکه در فاز نخست بخش های مهم را مشخص کردیم و هسته های کلیدی، محرک ها و پیشران های توسعه را بر اساس اسناد آمایش در هر بخش و اقدامات هدف را مشخص کردیم افزود: برنامه ۱۴۰۰ دستگاه ها مشخص شده است.

خانی نژاد گفت: همچنین در فاز بعدی نیز اطلاعات راستی آزمایی و برنامه هایی که به ظرفیت آمایش سرزمینی دستگاه ها مرتبط است تدوین خواهد شد و بر اساس ظرفیت های هر دستگاه برنامه های کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت احصاء  شده و به همراه شرح وظایف دستگاههای اجرایی و برنامه زمان بندی اجرای هر عملیات در طول سال به شورای برنامه ریزی و توسعه استان ارائه خواهد گردید.