معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری خراسان جنوبی از دستگاه‌های اجرایی خواست حد اکثر تا ۱۵ شهریورماه، اعتبارات باقی مانده سال مالی ۱۴۰۰ را جذب کنند.

علیرضا عباس زاده، امروز پنج شنبه ۱۰ شهریور در جلسه بررسی وضعیت جذب اعتبارات دستگاه های اجرایی استان که با حضور نمایندگان دستگاه‌های اجرایی استان برگزار شد، اظهار کرد: در دو ماهی که به سال مالی ۱۴۰۰ افزوده شد، دستگاه‌های اجرایی استان باید برای جذب باقی مانده اعتبارات سال گذشته نهایت تلاش لازم را می‌کردند.

وی افزود: هرچند سال مالی ۱۴۰۰ تمدید شده اما هنوز بعضی از دستگاه‌های اجرایی خراسان جنوبی نتوانسته اند همه اعتبارات ملی یا استانی خود را جذب کنند.

معاون استاندار خراسان جنوبی تصریح کرد: در جذب اعتبارات سال مالی گذشته، چند دستگاه اجرایی استان مشکلاتی دارند که با اقداماتی که در مدت باقی مانده انجام می‌دهند، باید نهایت تلاش خود را برای جذب اعتبارات باقی مانده انجام دهند.

عباس زاده یادآور شد: دستگاه‌های اجرایی استان باید حداکثر تا ۱۵ شهریور اعتبارات باقی مانده از سال مالی ۱۴۰۰ را جذب و گزارش مربوط را به استانداری ارسال کنند.

نویسنده ،خبرنگار و سردبیر: ا .حسن پور