با عنایت به بررسی آمار متوفیان ناشی از غرق شدگی در استخرهای کشاورزی طی سالیان گذشته ، و فرا رسیدن فصول گرم سال و پیشگیری از حوادث احتمالی ، در راستای مواد ۲ ، ۳ ، ۵ دستورالعمل نظارت و پیگیری حقوق عامه مصوب ۱۳۹۷,۱۱,۰۳۹ با اصلاحات و الحاقات بعدی ، و مقررات آیین نامه ایمنی مخازن آب و استخرها ، مقرر است در بازه پنج روز آینده تیمی متشکل از نمایندگان جهاد کشاورزی و اداره آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرستان تمامی استخرهای مخزنی را با قید ، موقعیت مکانی ، حجم و مالکیت شناسایی و ضمن بازرسی به لحاظ رعایت اصول ایمنی (نصب فنس غیر قابل نفوذ به ارتفاع ۳ متر ، نصب تابلوهای هشدار و ممنوعیت شنا در ابعاد ۴۰*۶۰ سانتی متر شامل : شنا ممنوع – خطر مرگ – عمق استخر ، نصب طنابهای گره دار نجات به صورت طولی و عرضی در اطراف استخر ، تعبیه تیوب های بادی به فاصله ۱۰ متری از هم در طول استخر و مهار نمودن آنها قرار دادن حداقل ۶ نردبان نجات در چهار ضلع استخر) ، نواقص هر استخر را شناسایی و زمان مناسب برای رفع نقص را به بهره بردار و یا مالک با مسئولیت مدیریت جهاد کشاورزی متناسب با وضعیت ایمنی و مکان استخر اعطاء نمایند ، که تا حداکثر نیمه خردادماه سال جاری نسبت به ایمن سازی استخرها اقدام نمایند ، در غیر این صورت در بازدیدهایی که بعد از تاریخ مذکور و با حضور نماینده دادستان و سایر دستگاههای مرتبط به صورت غیر منتظره و یا پس از وصول گزارش انجام گردد ، چنانچه موارد تخلف در جهت عدم ایمن سازی مشاهده شود ، بلافاصله با دستور دادستانی سیستم پمپاژ مرتبط با استخر ذخیره آب پلمب و از مدار بهره برداری خارج خواهد شد ، لازم به ذکر است در صورت عدم رعایت موارد فوق تمامی عواقب بر عهده بهره بردار و یا مالک استخر می باشد .

نویسنده ،خبرنگار و سردبیر: ا .حسن پور