تشکر ویژه خبر و هنر از استاندار معزز جناب آقای ملانوری به محض اطلاع از مشکل مردم روستای موسویه قاین به عنوان مقام عالی دولت در استان اعلام کردند که این موضوع را پیگیر می کنند و خوشبختانه دستورات و پیگیری ایشان مشکل مردم را تا حد زیادی مرتفع کرده است

این روزها مردم و رسانه ها در کنار هم مطالبه گر هستند و مسولین فهیم خراسان جنوبی در کنار مردم می توانند دردها را دوا کنند