بارندگی و سیلاب‌های ۴۸ ساعت گذشته در خراسان جنوبی، ۷.۵ میلیون مترمکعب آب در سازه‌های آبخیزداری استان جمع آوری کرد.

 مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان گفت: در اثر بارندگی‌های ۴۸ ساعت گذشته و رواناب‌ها و سیلاب‌های جاری شده، حوزه‌های آبخیزداری نوفرست، خراشاد، باقران در منطقه رکات، مود سربیشه، بخشی از بند خاکی گنجی دهک نهبندان و همچنین آبخوان بیرجند، آبگیری شده است.
نصرآبادی افزود: با آبگیری این حوزه‌ها در بارندگی اخیر، حدود ۸۶ میلیون مترمکعب آب از آغاز سال زراعی آبی تا کنون در سازه‌های آبخیزداری استان جمع آوری شده است.