🔸نماینده مردم فردوس طبس بشرویه سرایان در خصوص ادغام دانشگاه ها و مراکز علمی در صحن علنی مجلس تذکر داد.

🔸حجت الاسلام نصیرایی : ادغام مراکز علمی و دانشگاه ها بدون کار کارشناسی برای دانشجویان تبعات اجتماعی به دنبال دارد.

🔰رئیس مجلس: در مصوبه ساماندهی دانشگاه ها باید تکلیف دانشگاه های دولتی، غیردولتی ، آزاد و بخش خصوصی مشخص شود.

🔸دکتر قالیباف: موضوع را از طریق مجلس پیگیری می کنیم.