معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار خراسان جنوبی گفت: در همه نامگذاری های میادین و معابر شهری باید روال اداری رعایت شود.

 علیرضا عباس زاده  در جلسه کمیته نامگذاری میادین و معابر شهری با اشاره به تأکید استاندار مبنی بر نامگذاری مکان شاخصی به نام آیت الله رئیسی در مرکز استان، خاطرنشان کرد: هر چند سرعت عمل شهرداری در نامگذاری یکی از میدان‌های بیرجند به نام آیت الله رئیسی قابل تقدیر است اما باید شهردار بیرجند نظر اعضای شورای اسلامی شهر را در این زمینه می‌گرفت و روال اداری انجام این کار رعایت می‌شد.

وی تصریح کرد: مکاتبه‌ای با شهرداران و فرمانداران انجام شود تا پیشنهادهای خود را برای نامگذاری مکان‌ها، میادین و یا معابری در شهرهای استان به نام شهید آیت الله رئیسی برای ارائه در شورای نامگذاری استان، ارسال کنند.

معاون استاندار متذکر شد: تاکنون نظرات مختلفی در این زمینه برای ما ارسال شده که با طی روال اداری در این خصوص از طریق شورای شهر بیرجند باید تصمیم گیری شود.

عباس زاده متذکر شد: ایستگاه تشکیلاتی درجه یک راه آهن بیرجند در زمان کلنگ زنی به نام آیت الله رئیسی نامگذاری خواهد شد.

وی ادامه داد: تقاطع غیر همسطح ورودی مهر شهر نیز به نام آیت الله رئیسی نامگذاری می‌شود.

نویسنده ،خبرنگار و سردبیر: ا .حسن پور