– مدیرکل تعاون کار و رفاه اجتماعی خراسان جنوبی گفت: در شش ماهه امسال سه هزار و ۵۸۲ مورد نظارت و بازرسی از کارگاه‌های مشمول ماده ۸۵ قانون کار انجام شده است.

، غلامرضا اشرفی صبح دوشنبه  بیان کرد: در شش‌ماهه امسال سه هزار و ۵۸۲ مورد بازرسی ادواری و موردی از کارگاه‌های مشمول ماده ۸۵ قانون کار انجام شده است.

وی با بیان اینکه در این بازرسی‌ها سه هزار و ۳۵۳ مورد ابلاغیه رفع نقص صادر شده است، افزود: تأمین ایمنی، پیشگیری از حوادث، حفظ و صیانت از کارگران و مسائل مرتبط با حقوق و مزایای قانونی کارگران شاغل در این کارگاه‌ها از جمله اهداف این بازرسی‌ها است.

اشرفی ادامه داد: در دو هزار و ۶۷۱ مورد از بازرسی‌های انجام شده آیتم مربوط به ایمنی و حفاظت فنی و در ۹۴۴ مورد هم آیتم مربوط به پیگیری حقوق، مزایا و بیمه کارگران از سوی بازرسان کار استان مورد ارزیابی و نظارت قرار گرفته است.

نویسنده ،خبرنگار و سردبیر: ا .حسن پور