#در_خانه_میمانیم

#شکست_کرونا_مردم_همدلی

#کرونا_را_شکست_میدهیم

#رعایت_بهداشت_فردی

#خبر_و_هنر

#خراسان_جنوبی

#khabar_va_honar

#southern_Khorasan

#Birjand

#khabarvahonar

#خبر_و_هنر #خبروهنر

#خبر_هنر #خبر #اخبار #هنر #فرهنگ

#بیرجند #قاین #طبس #فردوس #سرایان #نهبندان #خوسف #بشرویه #زیرکوه #درمیان #سربیشه

موارد ابتلا به کرونا در خراسان جنوبی در مقایسه با میانگین روزانه هفته گذشته ۱۷۶ درصد افزایش‌یافته است.

دبیر ستاد دانشگاهی پیشگیری و کنترل کرونا در خراسان جنوبی افزایش  ۱۷۶ درصدی ابتلا به کرونا در خراسان جنوبیبا اشاره به اینکه در هفته گذشته مجموعاً ۵۰۲ بیمار کرونا مثبت جدید با استفاده از تست‌های مولکولی و سریع شناسایی شد گفت: متوسط روزانه ابتلا به کرونا در هفته گذشته ۷۲ مورد بود که امروز با ثبت ۱۹۹ مورد جدید نسبت‌به میانگین روزانه هفته گذشته ۱۷۶ درصد افزایش‌یافته است.

شریف زاده افزود: موارد بستری تغییر قابل‌توجهی نداشته و تقریباً روند ثابت بوده‌ است؛ هرچند که امروز در موارد بستری به‌ویژه بستری کرونا مثبت نسبت‌به روز گذشته افزایش داشتیم، اما نسبت‌به هفته گذشته تفاوت معنی‌داری مشاهده نشده‌است.