?معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار خراسان جنوبی گفت: در طول ۲۰ ماهه خدمت دولت سیزدهم تحویل ویژه‌ای در زمینه گازرسانی در سطح استان رخ داده است.
علیرضا عباس‌زاده با بیان این مطلب در نشست استاندار با معاون وزیر نفت و مدیر عامل شرکت ملی گاز ایران اظهار داشت: این موضوع اقدام بی‌نظیری در راستای توسعه خراسان جنوبی است.
?وی با ذکر این نکته که گاز یکی از مهمترین زیرساخت‌ها در توسعه همه مناطق کشور است، بیان کرد: تأمین گاز برای خراسان جنوبی با توجه به قرار گرفتن در کریدور شرق کشور بسیار مهم و حیاتی است.
?معاون استاندار عنوان کرد: در طول ۲۰ ماهه خدمت دولت سیزدهم تحویل ویژه‌ای در زمینه گاز رسانی استان رخ داده است به گونه‌‌ای که در پایان یک سالگی فعالیت دولت براساس مصوبه سفر نخست رئیس جمهور به خراسان جنوبی جشن گازرسانی به تمام شهرها و روستاهای بالای ۲۰ خانوار این استان را گرفتیم.
?عباس‌زاده ادامه داد: از ابتدای دولت سیزدهم گازرسانی به ۴۹۳ روستای خراسان جنوبی انجام شده و همچنین گاز رسانی به هزار روستاهای بالای ۲۰ خانوار هم تاکنون انجام شده است.
?وی شرکت گاز خراسان جنوبی را یکی از موفق‌ترین شرکت‌های گاز کشور دانست و اضافه کرد: خراسان جنوبی در حال حاضر جزو استان‌های سبز کشور از نظر گازرسانی است.
?عباس‌زاده افزود: با اجرای خط انتقال گاز از دوراهی دشتک زابل به نهبندان، خراسان جنوبی از حالت تک شاخه‌ای تغذیه گاز خارج می‌شود که هدیه بی‌نظر دولت مردمی به مردم این خطه است.
?وی خاطرنشان کرد: امروز شرکت گاز خراسان جنوبی با پایان مأموریت گازرسانی در استان، مأموریت گاز رسانی به هفت شهرستان استان سیستان و بلوچستان را برعهده گرفته که اقدامی بسیار ارزشمند است.

نویسنده ،خبرنگار و سردبیر: ا .حسن پور