تشکیل جلسه کمیته راهبری مسکن اقشار کم درآمد شهرستان درمیان با حضور مدیرکل راه وشهرسازی خراسان جنوبی

داعی مدیرکل راه و شهرسازی خراسان جنوبی در سفر امروز خود به شهرستان درمیان در جلسه کمیته راهبری مسکن اقشار کم درآمد شرکت نمود.

🔹مدیرکل راه و شهرسازی خراسان جنوبی دراین جلسه اظهارداشت: در راستای احداث ۶۰۰۰ واحد مسکونی اقشار کم درآمد دراستان خراسان جنوبی، در شهرستان درمیان حدود ۱۸۰ نفردر شهرهای اسدیه ،گزیک،قهستان و طبس مسینا ثبت نام به عمل آمده که در شهر اسدیه برای واجدین شرایط زمین مورد نیاز تامین گردیده است.

🔹لازم بذکراست این جلسه به ریاست فرماندار شهرستان درمیان وباحضورمدیرکل راه و شهرسازی استان،مدیرکل دفتر فنی استانداری و مدیرکل بنیادمسکن انقلاب اسلامی و تعدادی از مسئولین برگزار وپس از آن با فرماندار شهرستان درمیان درمحل دفتر ایشان دیدار نمودند.