🔹 رئیس جمهور، گفت: «در شرایطی که در‌جنگ ترکیبی و ادراکی قرار داریم وظیفه همه فرهیختگان و صاحبان قلم و تاثیرگذار آن است که در حوزه‌های مختلف امر جهاد تبیین را بر عهده داشته باشند».
آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی در نشست با نخبگان خراسان‌جنوبی، افزود: «انتظار از همه کسانی که امکان روشنگری دارند این است که اطلاعات خود را بروز و به هنگام کرده و متناسب با نیاز جامعه قدم‌ بردارند».
🔹 وی، بیان کرد: «در شرایطی که دشمن به دنبال تضعیف ایمان و ایجاد یاس و ناامیدی در مردم، کسبه، کشاورز، کارگر، کارآفرین، استاد، دانشجو، طلبه و سایر است وظیفه دولت‌مردان ایجاد امید و امیدآفرینی در جامعه است».
🔹 رئیس جمهور، تصریح کرد: «۲۰۰ مجموعه علم‌و‌فناوری در استان‌ خراسان‌جنوبی وجود دارند که شرکت‌های دانش بنیان باید از لحاظ کمی و کیفی ارتقا یابد».
🔹 وی، افزود: «امروزه وزارت‌خانه‌ها همه با شرکت‌های دانش‌بنیان ارتباط پیدا کرده‌اند و امروز ۴۰۰ هزار نفر با این شرکت‌ها در ارتباط هستند».

نوشته و خبر نگار : مهدیه حسن پور دبیر سرویس فرهنگی و هنری و ا.حسن پور