🔸شهر سربیشه خراسان جنوبی با کمینه دمای منفی ۱۱ درجه سلسیوس در شب و روزگذشته، به عنوان #سردترین شهر کشور ثبت شد.

رئیس گروه پیش بینی و صدور پیش آگاهی های جوی هواشناسی استان گفتسربیشه، سردترین شهر کشور شد: همچنین بیرجند در شب و روز گذشته، بعد از شهر کرد به عنوان سردترین مرکز استان کشور ثبت شد.

نخعی افزود : مطابق با داده‌ها و الگوی نقشه های پیشیابی هواشناسی تا اوایل هفته آینده شرایط جوی نسبتا پایدار و آرام خواهد بود البته از روز ۵ شنبه افزایش ابر در برخی ساعات قابل پیش بینی است.

وی گفت : به لحاظ شرایط دمایی روند کاهشی دمای هوا تا صبح ۵ شنبه ادامه دارد و تشدید سرما و یخبندان شبانه را در استان پیش بینی می‌کنیم.