دبیر ستاد دانشگاهی پیشگیری و کنترل کرونا در استان گفت: روز گذشته ۱۰۴ آزمایش تشخیص مولکولی و سریع کرونا در استان انجام شد که در مجموع ۱ بیمار جدید شناسایی شد.

شریف زاده افزود: این یک مورد از بیرجند شناسایی شد.

به گفته دبیر ستاد دانشگاهی پیشگیری و کنترل کرونا در استان در حال حاضر ۲۲ بیمار با علائم حاد تنفسی در بیمارستان‌های خراسان جنوبی بستری هستند که ۴ نفر کرونا مثبتند.

شریف زاده گفت: ۱ مورد بیمار کرونا مثبت در بخش مراقبت‌های ویژه بستری است و مورد بدحال گزارش نشده است.
تعداد جان باختگان کرونا در خراسان جنوبی همان هزار و ۴۷۹ نفر است.

همچنین در ادامه عملیات واکسیناسیون کرونا در استان تا روز گذشته ۵۹۰ هزار و ۲۲۲ نفر واکسن نوبت اول، ۵۳۴ هزار و ۹۹۹ نفر واکسن نوبت دوم ۲۲۸ هزار و ۲۳۶ نفر واکسن نوبت سوم و ۱۵ هزار و ۷۴۶ نفر نوبت چهارم و ۴۶ نفر دز پنجم واکسن را دریافت کردند.

نوشته و خبرنگار : دکتر  ا . زارعی دبیر سرویس پزشکی و سلامت و ا حسن پور