🔸در حمله گرگها به یک گله گوسفند روستای کالبید درمیان که عصر دیروز رخ داد، حدود ۲۰ رأس گوسفند تلف شدند، ۱۰ رأس زخمی و و ۱۱ رأس ناپدید شدند .

🔸این گله ۶۰ رأسی عصر دیروز در حال برگشت به آغل بود که در ۱۰۰ متری آغل مورد حمله گرگها قرار گرفت.

🔸این گوسفندان متعلق به یک زوج سالمند است که بیمه هم نبوده اند.

🔸در ۱۰ روز گذشته، گرگ ها به روستاهای آویشک و سریجان هم حمله کرده و تعداد زیادی گوسفند را دریده بودند.

🔸مردم خواستار رسیدگی مسئولان محیط زیست هستند