#خبر_و_هنر

#خراسان_جنوبی

#khabar_va_honar

#southern_Khorasan

#Birjand

#khabarvahonar

#خبر_و_هنر #خبروهنر

#خبر_هنر #خبر #اخبار #هنر #فرهنگ

#بیرجند #قاین #طبس #فردوس #سرایان #نهبندان #خوسف #بشرویه #زیرکوه #درمیان #سربیشه

🔹۴۰۱ واحد خون در روز‌های تاسوعا و عاشورای حسینی در خراسان جنوبی اهدا شد.

🔹مهدی زاده مدیرکل انتقال خون خراسان جنوبی با اشاره به فعالیت مراکز خونگیری در روز‌های تاسوعا و عاشورای حسینی گفت: در این دو روز مجموعا ۴۰۱ واحد خون از سوی مردم استان اهدا شد.

🔸او افزود: از مجموع مراجعه کنندگان به مراکز خونگیری استان در روز عاشورای حسینی، ۲۵۰ نفر موفق به اهدای خون شدند و در پویش مهر سرخ شرکت کردند.

🔸مهدی زاده بیان کرد: در روز تاسوعای حسینی نیز از مجموع ۱۸۰ مراجعه کننده به مراکز خونگیری، ۱۵۱ نفر موفق به اهدای خون شدند.

🔸مدیرکل انتقال خون خراسان جنوبی گفت: در این دو روز مراکز خونگیری در شهرستان‌های بیرجند، طبس، قاین و فردوس فعال بوده است.