مدیرکل بهزیستی خراسان جنوبی گفت: در حوزه تامین زیرساخت‌ها و تامین وسایل توانبخشی و یا ساخت مراکز جدید نیازمند ۳۴ میلیارد تومان اعتبار هستیم که از جمله درخواست‌های ما در سفر دوم ریاست جمهوری به استان خواهد بود.

سومین سفر استانی رئیس جمهور ۱۹ شهریورماه سال گذشته به خراسان جنوبی انجام شد که اعتبارات خوبی  و منشاء خیر و برکات فراوانی برای استان بود. بخش قابل توجهی از این اعتبارات در یک سال گذشته تخصیص یافته است و اکنون خراسان جنوبی جزو اولین استان‌های است که برای دور دوم سفرها در نظر گرفته شده است.

یکی از حوزه‌های مهم اعتبارات استانی توجه به معلولان است که برای سفر دوم رییس جمهور پیشنهادات و درخواست‌هایی از سوی اداره کل بهزیستی ارائه شده که امید است در سفر دوم ریاست جمهور به سرانجام برسد.

حسن شرفی، مدیرکل بهزیستی خراسان جنوبی اظهار کرد: سفر قبلی رییس جمهور برای حوزه بهزیستی خراسان جنوبی هیچ مصوبه‌ای نداشته است.

وی با اشاره به پیشنهادات و درخواست‌های سفر پیش رو، افزود: باتوجه به قریب الوقوع بودن سفر ریاست جمهوری به استان پیشنهاداتی با برگزاری جلسات بررسی شد.

مدیرکل بهزیستی خراسان جنوبی با اشاره به مبالغی که مقرر شده در سفر ریاست جمهور در خصوص نیازمندی‌های بهزیستی مطالبه شود، تصریح کرد: تامین وسایل کمک توانبخشی و کمک هزینه درمان به مبلغ ۱۰ میلیارد تومان، ساخت شیرخوارگاه دولتی به مبلغ ۱۰ میلیارد تومان، ارائه کمک هزینه و تعمیر مسکن معلولین به مبلغ ۱۰ میلیارد تومان و کمک به راه اندازی مراکز توانبخشی به مبلغ ۴ میلیارد تومان از جمله درخواست‌هاست.

شرفی با بیان اینکه احداث مرکز جدید اعصاب و روان و مرکز نگهداری سالمندان نیز از برنامه‌هاست، اظهار کرد: پیشنهاد ما این است تا سهم بلاعوض بهزیستی افزایش پیدا کند.

وی با اشاره به در دست ساخت بودن ۵۵۳ مسکن معلولان در استان، ادامه داد: افزایش کمک‌های بلاعوض بهزیستی در حوزه مسکن مددجویان برای کاهش فشار بر خانواده‌ها از مهم‌ترین اولویت‌هاست.

سفر رییس جمهور به خراسان جنوبی ۱۰۰ نوع مصوبه داشت. دور اول سفرها که در شهریور سال ۱۴۰۰ رقم خورد، مصوبات خوبی برای استان به همراه داشت. استاندار خراسان جنوبی نیز چندی پیش گفت: سعی ما بر این است که تمامی مصوبات تا قبل از بازه زمانی سه ساله تعیین شده به اتمام برسند.

نویسنده ،خبرنگار و سردبیر: ا .حسن پور