فرماندار سربیشه گفت: در دولت سیزدهم هفت هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال در حوزه راه‌های این شهرستان هزینه شده‌ که نسبت به هشت سال دولت قبل‌ رشد ۲ برابری داشته است.

محمدرضا لکزایی  افزود: طی هشت سال قبل از دولت سیزدهم در حوزه راه‌های شهرستان سربیشه سه هزار و ۳۸۰ میلیارد ریال اعتبار هزینه شد.

وی با اشاره به سه هزار کیلومتر راه در شهرستان مرزی سربیشه اظهار کرد: از این مقدار ۹۰۰ کیلومتر راه اصلی و فرعی، ۲ هزار و ۱۰۰ کیلومتر راه روستایی است که ۸۷۰ کیلومتر از راه‌های روستایی آسفالت شده‌ است.

فرماندار سربیشه بیان کرد: ۳۵ کیلومتر راه روستایی با اعتبار ۲ هزار میلیارد ریال در ۲ سال اخیر ساخته شد در حالی که در کل دولت قبل ۱۲ کیلومتر راه روستایی با اعتبار ۵۰۰ هزار میلیارد ریال ساخته شده‌ بود.

وی به روکش آسفالت حفاظتی اشاره کرد و گفت: در این مدت ۲۰۰ کیلومتر روکش آسفالت حفاظتی با اعتبار ۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال انجام شده‌ است.

لکزایی افزود: تا پایان سال جاری هم ۱۰۰ کیلومتر روکش آسفالت حفاظتی در این شهرستان اجرا می‌شود و در دولت گذشته ۶۸ کیلومتر روکش آسفالت حفاظتی با اعتبار ۶۸۰ میلیارد ریال در سربیشه اجرا شد.

وی عنوان کرد: ۳۹ کیلومتر باند دوم راه با اعتبار سه هزار میلیارد ریال در دولت سیزدهم احداث شد که مقدار باند دوم شهرستان را به ۸۳ کیلومتر رساند.

فرماندار سربیشه گفت: کل مسیر بیرجند – سربیشه دوبانده شده و اتصال مرکز شهرستان به مرکز استان از طریق بزرگراه برقرار است.

وی افزود: همچنین ۱۱۵ کیلومتر از مسیر راه آهن زاهدان – بیرجند – مشهد شامل ۲ قطعه در شهرستان سربیشه قرار دارد که پیمانکاران در حال تجهیز کارگاه هستند.

سربیشه یکی از چهار شهرستان مرزی خراسان جنوبی در مجاورت کشور افغانستان است که مرز رسمی ماهیرود در آن قرار دارد.

نویسنده ،خبرنگار و سردبیر: ا .حسن پور