سرپرست شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خراسان جنوبی از عدم کمبود کود شیمیایی در استان خبر داد.

 

سعیدی سرپرست شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خراسان جنوبی گفت: همه انواع کود‌های شیمیایی در استان موجود است و هیچ گونه کمبودی وجود ندارد.

او با بیان این که قیمت کود اوره هیچ تغییری نداشته است، افزود: به همین دلیل مراجعه کشاورزان بیشتر برای خرید کود اوره است.

سعیدی با اشاره به این ۸۵ درصد از کود مورد نیاز کشاورزان در داخل کشور تولید می‌شود عنوان کرد: ۷۵ درصد از این میزان اوره و ۱۰ درصد از آن فسفاته و پتاسه است و تنها ۱۵ درصد از کود فسفاته و پتاسه مورد نیاز کشاورزان وارداتی است.

سرپرست شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خراسان جنوبی اظهار کرد: هزار و ۵۰۰ تن از انواع کود‌های اوره، فسفاته و پتاسه در استان در حال توزیع است.


او تصریح کرد: اختصاص کود به کشاورزان بر اساس اطلاعات زمین‌های آن‌ها در سامانه جامع پهنه بندی انجام می شود.

سعیدی ادامه داد: برنامه ریزی شده است که کود فسفاته و پتاسه به طور ترکیبی در استان توزیع شود.

سرپرست شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خراسان جنوبی افزود: کارگزاری‌هایی که برای تامین مبلغ خرید دچار مشکل هستند به بانک تجارت معرفی می‌شوند تا از وام ۶ ماهه با نرخ سود ۱۰ درصد بهره‌مند شوند.

او بیان کرد: قیمت هر کیسه کود سوپر فسفات تریپل ۴۲۳ هزار تومان، دی آمونیوم فسفات ۴۹۶ هزار و  ۵۰۰ تومان، کلرور پتاسیم ۵۰۰ هزار تومان، سولفات پتاسیم  ۵۴۴ هزار و ۲۵۰ تومان، سوپر فسفات ساده ۳۵ هزار و ۷۵۰ تومان و کود اوره ۵۴ هزار و ۵۶۲ تومان است.