#در_خانه_میمانیم

#شکست_کرونا_مردم_همدلی

#کرونا_را_شکست_میدهیم

#رعایت_بهداشت_فردی

 

تاکنون ۳۹ هزار و ۵۰۸ دانش آموز در استان دوز اول واکسن کرونا را دریافت کرده اند که ۴۷/۳ درصد مجموع دانش آموزان استان را شامل می‌شود.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند گفت: هم اکنون مجموع دانش آموزانواکسینه شدن ۴۷ درصد دانش آموزان خراسان جنوبی ۱۲ تا ۱۸ استان ۸۳ هزار و ۴۵۰ نفر هستند که از این میزان ۳۹ هزار و ۵۰۸ نفر دوز اول واکسن را دریافت کرده اند که ۴۷/۳ درصد مجموع دانش آموزان استان را شامل می‌شود.

مهدیزاده افزود: مجموع دانش آموزان ۱۲- ۱۵ سال استان ۴۳ هزار و ۸۱۷ نفر هستند که ۱۸ هزار و ۳۶۳ نفر دوز اول واکسن را دریافت کرده اند که ۴۱/۹ درصد این رده سنی را شامل می‌شود.

وی گفت: مجموع دانش آموزان ۱۵ تا ۱۸ سال نیز ۳۹ هزار و ۶۳۳ نفر هستند که ۲۱ هزار و ۱۴۵ نفر دوز اول واکسن را دریافت کرده اند که ۵۳/۳ درصد این دره سنی را شامل می‌شود.