درب خانه شریف بیرجند ، چه زمانی به روی مردم باز میشود ؟!
سرنوشت این اثر ملی ، در هاله ای از ابهام است !

خانه شریف بیرجند ، با شماره ۴۵۰۵ در میراث ملی کشور ثبت شده است. این خانه ی تاریخی در اوایل پهلوی در بیرجند بنا شد. این اثر ملی ، با موضوع احداث « بوتیک هتل » به سرمایه گذار خصوصی واگذار شده است. دو استاندار وقت (آقایان معتمدیان و ملانوری ) و وزیر وقت میراث فرهنگی کشور (آقای مونسان) از این پروژه بازدید کردند و با همراهی دولت قبل ، تسهیلات بانکی نیز به سرمایه گذار اعطا شد.
در دولت فعلی نیز ، در راستای حمایت از توسعه گردشگری ، تسهیلات قرض الحسنه جدید به پروژه تزریق شده است.
اما همچنان درب این خانه تاریخی به روی مردم بسته است ! و قول های مکرر سرمایه گذار برای عمل به تعهدات قانونی اش روی زمین مانده است !

نویسنده ،خبرنگار و سردبیر: ا .حسن پور