#در_خانه_میمانیم

#شکست_کرونا_مردم_همدلی

#کرونا_را_شکست_میدهیم

#رعایت_بهداشت_فردی

 

️قدردان مادرانی باشیم که این روزها و شبها چشم انتظارانی دارند به لطافت بیکران دریا

🔹با عمل به توصیه های بهداشتی و ماندن در خانه مگر به ضرورت،بازگشت مدافعان سلامت به خانه را تعجیل بخشیم