مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان جنوبی گفت: در حال حاضر ۳۶ درصد اراضی خراسان جنوبی مناطق بیابانی و مراتع کم تراکم است.

، علیرضا نصرآبادی صبح شنبه در نشست خبری به مناسبت روز جهانی بیابان‌زایی و خشکسالی اظهار کرد: بیابان‌زایی و تخریب سرزمین دومین دلیل مهاجرت‌های بین‌المللی در جهان است.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیز داری خراسان جنوبی گفت: حدود ۸۸.۷۳ درصد از اراضی ایران تحت تأثیر بیان زایی است و بیش از ۲۹.۶ میلیون هکتار مناطق تحت تأثیر فرسایش بادی در ۲۲ استان کشور است.

نصرآبادی اظهار کرد: البته وجود ۳۳۰ روز آفتابی، گونه‌های متنوع گیاهی و دارویی، وزش باد و وجود منابع غنی از جمله فرصت‌های بیابان است که می‌تواند تهدید را به فرصت تبدیل کند.

وی گفت :۳۶ درصد اراضی خراسان جنوبی مناطق بیابانی و مراتع کم تراکم است.

عوامل رشد بیابان‌ها

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان جنوبی اظهار کرد: استفاده افراطی از سموم شیمیایی، بهره برداری بیش از حد از سفره‌های آب زیرزمینی، بوته کنی، عدم تعادل بین منابع طبیعی و مرتع با چرایی دام از عوامل بیابان‌زایی است.

نصرآبادی گفت: درک شرایط اقلیمی استان و کشور و بروز پدیده‌هایی مانند گرد و غبار و سیل و خشکسالی برای همه قابل درک شده است ولی هنوز برای بسیاری از ما قابل باور نیست.

وی بیان کرد: درخواست ما بر این است که تصمیم گیران و سیاست گذاران این موضوع را جدی بگیرند.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری ادامه داد: واقعیت این است که بشر هر چه قدر به سمت رشد و پیشرفت صنعتی رفته طبیعت روبه قهقرا رفته است.

معدن کاری و رشد زیرساخت‌ها با مراعات حفظ منابع طبیعی صورت گیرد

نصرآبادی اظهار کرد: درست است که ما در کلان به معدن و راه آهن و …نیاز داریم ولی این موضوع باید با مراعات و حفظ محیط زیست و منابع طبیعی صورت گیرد.

وی بیان کرد: تا پایان سال ۱۴۰۲ میزان ۱۴۸ هزار و ۲۵۰ هکتار نهال کاری و ۱۵۸ هزار و ۲۹ هکتار بذرکاری و ۱۶۶ کیلومتر احداث تله رسوب گیر و هزار و ۵۲۵ هکتار مالچ پاشی و ۲۳ هزار و ۸۱۱ هکتار اجرای طرح مدیریت جنگل دست کاشت.

نوشته و خبر نگار :مهدی نقی پور و ا.حسن پور