مدیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان بیرجند از تشکیل ۷ شرکت تعاونی در گرایش های تامین نیاز صنفی،تولیدی توزیعی،خدمات،معدنی و کشاورزی از ابتدای سالجاری تا کنون در شهرستان بیرجند خبر داد.
محمد کسایی مدیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان بیرجند در تشریح خبر گفت: در مجموع تعاونی های تشکیل شده از ابتدای سال، تعداد۶۰نفر، با سرمایه گذاری بیش از ۴۰۷۰میلیون ریال عضویت دارند که از این محل تعداد ۷۶ فرصت شغلی در استان ایجاد شده است.
وی در تکمیل اطلاعات تعاونی های فعال در شهرستان بیرجند اظهار داشت: در حال حاضر تعداد ۱۷۸ تعاونی در گرایش های مختلف فعال می باشند.
کسایی افزود: تعداد ۲۴۸۶۷۸ نفر با احتساب اعضای تعاونی سهام عدالت در ۱۷۸ تعاونی فعال شهرستان بیرجند با سرمایه گذاری بیش از ۱۳۵۱۸۱ میلیون ریال عضویت دارند.
وی ادامه داد: در حال حاضر ۱۱۲۰ فرصت شغلی از محل تشکیل و فعالیت تعاونی های فعال در شهرستان بیرجند ایجاد شده است.