استاندار خراسان‌جنوبی گفت: در جذب منابع و اخذ مجوزها از مرکز، زمان را از دست ندهیم.
قناعت با تأکید بر این مطلب در جلسه دیدار مدیرکل و معاونین راه و شهرسازی استان خاطرنشان کرد: با توجه به اهمیت موضوع و نقشی که راه ها در توسعه استان دارند، نباید در پیگیری ها فرصت را از دست بدهیم.
🔹وی ادامه داد: هر چه اصرار و سماجت ما بیشتر باشد، مطمئناً نتیجه بهتری به همراه خواهد داشت و خواهیم توانست در اهداف استان موفق تر باشیم.
🔹استاندار تصریح نمود: راه، از زیرساخت‌ها و پیش نیازهای اصلی است که در هر نوع پیشرفت و تعالی منطقه، حرف اول را می زند.
🔹قناعت متذکر شد: با توجه به گستره استان، راه ها وسعت قابل توجهی دارند و برای بهبود آنها اقداماتی هم صورت گرفته اما تا ایده آل ها فاصله داریم.
🔹وی ضمن تشکر از حوزه راه و شهرسازی استان به واسطه کار هایی که انجام شده، تأکید کرد: رسیدن استان به نقطه مطلوب، کار و تلاش مضاعفی را می طلبد.
🔹استاندار با اشاره به مصوبات سفر رئیس جمهور به استان گفت: در قالب این مصوبات، مبلغ ۳۵۰ میلیارد تومان اعتبار برای تحقق مصوبات به استان اختصاص یافته است.
🔹قناعت به سهم بسزای حوزه راه ها از این مصوبات اشاره کرد و اظهار داشت: این موضوع، نشان دهنده دغدغه استان، اهمیت راه ها و توجه دولت می باشد.
🔹وی افزود: باید برای جذب کامل این اعتبارات سفر، همزمان با تهاترها و… به عنوان ظرفیت های نهفته که گره گشا هستند، تمام تلاش خود را بکنیم.
🔹استاندار از پیگیری هایی گفت که برای شتاب بخشی به روند اجرای پروژه راه آهن گفت و خاطرنشان کرد: پیگیری ها برای تحقق مصوبات و برنامه های مربوط به راه آهن، همچنان ادامه دارد.
🔹قناعت، طرح جهش تولید مسکن را از برنامه های اولویت‌ دار دولت خواند و تصریح نمود: باید کار اجرای این طرح به گونه ای پیش برود که طی چهار سال، سهمیه استان به طور کامل جذب شده و به نتیجه برسد.

🔹وی بر اتمام پروژه های نیمه تمام حوزه راه و مسکن تأکید کرد.
🔹مدیرکل راه و شهرسازی نیز در این جلسه طی گزارش مبسوطی از اقدامات حوزه فعالیتی خود گفت و خاطرنشان کرد: خراسان جنوبی به لحاظ وسعت، سومین استان و از نظر طول راه های اصلی، فرعی و روستایی با ۱۷ هزار و ۱۶۲ کیلومتر، ششمین استان کشور می باشد.
🔹داعی با اشاره به این که ۸۰ درصد ترانزیت کشور به افغانستان از راه های استان انجام می شود، گفت: با توجه به ترددهای فراوان در محورهای استان، دوبانده سازی به طور ویژه در دستور کار قرار گرفته است.
🔹وی در ادامه از پیشرفت های صورت گرفته در حوزه راه ها گفت و به تشریح وضعیت استان در زمینه اجرای پروژه های مسکن مهر، اقدام ملی و جهش تولید مسکن پرداخت.