مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای خراسان جنوبی گفت: در طی هفته دولت در مجموع پنج پروژه با اعتباری بالغ بر ۴۶ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان به بهره‌برداری می‌رسد.

عباس سارانی  در نشست خبری به منظور تشریح برنامه‌های هفته دولت: اظهارکرد: میزان بارندگی از ابتدای سال آبی در استان ۸۲ میلیمتر و

متوسط بارندگی در درازمدت ۱۱۰ میلیمتر بوده و کاهش میزان بارندگی نسبت به بلندمدت ۲۵ درصد و نسبت به سال گذشته ۸ درصد بوده است.

وی تصریح کرد: با توجه به اینکه یکی از اهداف اصلی شرکت آب منطقه‌ای تأمین و انتقال آب می‌باشد و همچنین با توجه به شرایط خشکسالی در استان شرایط لازم برای مصارف مختلف باید فراهم شود.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای خراسان جنوبی با اشاره به اقدامات صورت گرفته در طی دو ساله گذشته در استان گفت: در مجموع دو ساله دولت سیزدهم نسبت به دو ساله قبل در حوزه آبرسانی در استان شاهد افزایش بیش از دو برابری در اختصاص اعتبار هستیم.

سارانی ادامه داد: در بازه دو ساله دولت سیزدهم ۱۱ اقدام مهم توسط شرکت آب منطقه‌ای استان انجام شده است.

وی با بیان اینکه در بخش حفظ تعادل بخشی به منابع آب زیرزمینی و شرایط سازگاری در این زمینه باید شرایط تعادل بین منابع و مصارف انجام گیرد، بیان داشت: در این راستا جلوی برداشت غیرمجاز از آب ۱۱۸ چاه غیرمجاز گرفته شده که حدود یک میلیون مترمکعب تأمین شده است.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای خراسان جنوبی افزود: همچنین برای ۲۴۰ حلقه چاه در استان کنتور هوشمند نصب شده است.

سارانی با اشاره به خط انتقال پساب بیرجند گفت: یکی از منابع پایدار استفاده از آب‌های غیرمتعارف می‌باشد، این پساب اب دائمی بوده و اگر بتوانیم در چارچوب استاندارد تصفیه کنیم می‌توانیم برای معادن و صنعت تأمین آب پایدار داشته باشیم.

وی تصریح کرد: یکی از اهداف مهم استفاده از آب پساب برای استفاده از صنعت با طرح جایگزینی منابع آب کشاورزی بوده است.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای خراسان جنوبی به طرح آبرسانی به بیرجند اشاره داشت، گفت: میزان مصرف آب در بیرجند هزار لیتر در ثانیه بوده که در قالب یک طرح آبرسانی بزرگ در پنج پروژه تعریف شده و اگر اجرا شود در یک بازه بلندمدت آب استان بدون تنش تأمین خواهد شد.

سارانی مطالعات آب شرب میان مدت زیرکوه، قاین، درمیان، طبس و فردوس را از دیگر اقدامات این شرکت برشمرد و گفت: در دو سال اخیر زمینه تعریف ردیف اعتباری انجام شد که انتظار می‌رود رسانه‌ها پیگیری این موضوع و اخذ مجوز همکاری کنند.

وی اضافه کرد: مطالعات تشخیص حریم رودخانه‌ها ۱۱۰ درصد پیشرفت فیزیکی در دو سال اخیر داشته و ۴.۵ کیلومتر ساماندهی رودخانه انجام شده است.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای خراسان جنوبی با اشاره به اینکه در سفر دوم رئیس جمهور ۵ هزار میلیارد ریال برای اجرای آبرسانی به طبس در طول دو سال اختصاص یافت، تصریح کرد: پیش‌بینی می‌شود با تخصیص اعتبار تا پایان سال پروژه به اتمام برسد.

سارانی به عملیات اجرایی آب ژرف طبس اشاره داشت و گفت: در سال گذشته زمینه اقدام برای نصب دستگاه حفاری با مبلغ اعتباری ۱۰۰ میلیارد ریال انجام و سایت مور نظر آماده شده بنابراین امید است در آینده نزدیک عملیات اجرایی آن آغاز شود.

وی اضافه کرد: در بحث تأمین آب صنعت در استان در طی دو سال گذشته بیش از ۴۰ صنعت کوچک و بزرگ که نقش مهمی در رشد مالی و اقتصادی استان دارند تأمین آب شدند.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای خراسان جنوبی در حوزه مدیریت روان آب‌ها در استان گفت: در این راستا برای دو ساله ۴۳۰ میلیارد تومان در سفر رئیس جمهور مصوب شد که از چند منبع مالی تأمین خواهد شد که شش پروژه مهم در این زمینه تعریف شده است.

سارانی افزود: سد تغذیه‌ای بندان، آهنگران و گزیک از مهمترین این پروژه‌ها بوده که در هدر رفت روان آب‌ها به خصوص مناطق مرزی نقش مهمی دارد و زمینه تأمین آب پایدار برای شهرهای مجاور را فراهم می‌کند.

وی اظهار کرد: انتقال آب از دریای عمان دیگر اقدام شاخص دولت سیزدهم در حوزه تأمین آب استان بوده که به دنبال ایجاد زمینه لوله گذاری به طول ۳۹۰ کیلومتر در حوزه خراسان جنوبی هستیم تا بعد از سیستان و بلوچستان بتوان از ظرفیت ایجاد شده استفاده کرد.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای خراسان جنوبی یادآور شد: در طی هفته دولت در مجموع پنج پروژه با اعتباری بالغ بر ۴۶ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان به بهره برداری می‌رسد.

نویسنده ،خبرنگار و سردبیر: ا .حسن پور