نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی گفت: شهر‌ها امانت مردم در دست اعضای شورای شهر است و باید به جای اعمال سلیقه در انجام طرحها، صلاح مردم را در نظر گرفت.

 آیت الله عبادی در دیدار اعضای پنجمین دوره شورای اسلامی شهر بیرجند و منتخبیندر امانت مردم اعمال سلیقه نکنیم دوره ششم این شورا گفت: شهر‌ها امانت مردم در دست اعضای شورای شهر است و باید به جای اعمال سلیقه در انجام طرحها، صلاح مردم را در نظر گرفت.
وی افزود: قرار گرفتن عبارت اسلامی در کنار نام شورا‌ها وظیفه آن‌ها را سنگین‌تر می‌کند و باید تمام وظایف را به نحو احسن انجام داد تا به عنوان صالحات برای ما باقی بماند.
نماینده ولی فقیه در استان همچنین با انتقاد از انبوه سازی در شهر‌های استان به ویژه بیرجند گفت: برج سازی و انبوه سازی متناسب با فرهنگ مردم استان نیست و سبب ایجاد مشکلات اجتماعی شده است و این کار باید در مکان و محلات خاص انجام شود.
در این دیدار رئیس شورای اسلامی و شهردار بیرجند برنامه‌های آینده این دو نهاد در خصوص اجرای طرح‌های کارخانه کمپوس، منطقه گردشگری بند دره و طرح‌های ترافیکی را ارائه دادند.