#خبر_و_هنر

#خراسان_جنوبی

#khabar_va_honar

#southern_Khorasan

#Birjand

#khabarvahonar

#خبر_و_هنر #خبروهنر

#خبر_هنر #خبر #اخبار #هنر #فرهنگ

#بیرجند #قاین #طبس #فردوس #سرایان #نهبندان #خوسف #بشرویه #زیرکوه #درمیان #سربیشه

این بازدید قناعت، استاندار خراسان جنوبی، امروز پنجشنبه ۲۳ تیر در آستانه هفته بهزیستی و به منظور اطلاع از روند فعالیت های اشتغالزای ویژه معلولین ذهنی و جسمی – حرکتی در این واحد تولیدی صورت گرفت.

کارگاه تولیدی حمایتی دستان پرتوان در سال ۱۳۸۵ و با اخذ مجوز از کمیسیون صدور پروانه های بهزیستی آغاز به کار کرد. در حال حاضر ۳۲ بانوی دارای معلولیت تحت حمایت بهزیستی، در این کارگاه مشغول فعالیت هستند.