مدیرکل دفتر بازرسی، مدیریت عملکرد و امور حقوقی استانداری خراسان جنوبی گفت: حدود ۱۰۳ هزار نامه مردم در سفر دوم رئیس جمهور به خراسان جنوبی جمع‌آوری شد که کار اجرایی مربوط با آنها نیز انجام شده است.

، عباسعلی ملکی افزود: در زمان حاضر پیگیری‌ها از طریق دستگاه‌های اجرایی در حال انجام است و نتیجه درخواست‌های مردمی با ارسال پیامک به آنها اعلام می‌شود.

وی با اشاره به اینکه برقراری ارتباطات مردمی، امور حقوقی و اجرایی دستگاه‌های اجرایی تابعه وزارت کشور از جمله وظایف دفتر بازرسی استانداری است گفت: مردم می‌توانند از طریق سامانه الکترونیکی ۱۱۱ پیشنهادات و درخواست‌های خود را مطرح کنند تا پیگیری لازم از این طریق صورت گیرد.

مدیرکل دفتر بازرسی، مدیریت عملکرد و امور حقوقی استانداری خراسان جنوبی اظهار داشت: از آنجایی که دستگاه‌های اجرایی حق شکایت از هم را ندارند، رسیدگی به اختلافات بین دستگاه‌های اجرایی تابعه وزارت کشور به استانداری‌ها واگذار شده که از طریق این دفتر اقدامات مورد نظر انجام می‌شود.

اولین سفر رئیس جمهور در آغاز دور دوم سفرهای استانی دولت، ۲۴ و ۲۵ آذر ماه امسال به مقصد خراسان جنوبی انجام شد.

وی همچنین گفت: همه دستگاه‌های اجرایی خراسان جنوبی با توجه به تداوم سرما و احتمال کاهش فشار گاز موظف به استفاده از سوخت جایگزین هستند.

ملکی با اشاره به ورود توده هوای سرد از اواخر دی ماه به کشور و استان تصریح کرد: براساس مصوبه ستاد مدیریت بحران و ستاد مدیریت مصرف انرژی استان برای تامین گاز خانگی ادارات خراسان جنوبی از ۲۱ دی ماه تعطیل شد و از روز شنبه هفته جاری براساس مصوبه این ستاد، ادارات با ۲ ساعت تاخیر آماده ارائه خدمات به مردم هستند به شرط اینکه از سوخت جایگزین برای گرمایش استفاده کنند.

وی افزود: طی روزهای گذشته تعدادی از دستگاه‌های اجرایی بازدید شدند که نشانگر استفاده از سوخت جایگزین در ادارات بود و به تعداد کمی از دستگاه‌ها در این زمینه تذکر داده شد.

مدیرکل دفتر بازرسی، مدیریت عملکرد و امور حقوقی استانداری خراسان جنوبی گفت: گزارش بازدیدهایی که از ادارات انجام می‌شود، هر شب در جلسه مشترک ستاد مدیریت بحران و ستاد مدیریت مصرف انرژی استان ارائه می‌شود.

وی بیان کرد: با وجود تعطیلی دستگاه‌های اجرایی در هفته گذشته، مجموعه مدیران استان برای مدیریت مسائل و مشکلات احتمالی در ادارات حضور داشتند که نتیجه آن تامین گاز پایدار برای مصارف خانگی بود.