معاون امور توسعه پیشگیری بهزیستی استان :دردهه مبارک فجر، کودکان سه تاشش سال بطور رایگان غربالگری بینایی می گردند.
حسن شرفی معاون امور توسعه پیشگیری این اداره کل صبح امروز درگفتگو باخبرنگاران از رایگان بودن خدمات غربالگری بینایی کودکان ۳تا۶ سال خبر داد و گفت :درسالجاری به دلیل پیش آمدن پاندمی کرونا وتحت تاثیرقرارگرفتن بسیاری از طرح وبرنامه های عمومی، طرح غربال بینایی کودکان هم تحت تاثیر قرارگرفت وبه تعویق افتاد.
وی تاثیر این تعویق را نگران کننده عنوان کرد وافزود تا کنون حدود ۳۰درصد از کودکان واجدشرایط برای غربال بینایی مراجعه کرده اند.
شرفی گفت درراستای گرامیداشت سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی احترام واهمیت موضوع برآن شدیم تا در دهه مبارک فجر امسال این خدمات بصورت کاملا رایگان در تمامی پایگاه‌های سنجش بینایی استان ارائه گردند.