عضو مرکز فرهنگی و هنری کانون بشرویه موفق به دریافت مدال برنز جشنواره جهانی نقاشی کودک کرمان شد.
«حجت الهام بخش» عضو مرکز فرهنگی وهنری کانون شهرستان بشرویه با شرکت در نخستین جشنواره‌ی جهانی نقاشی کودک کرمان که به میزبانی شهرداری کرمان با همکاری سازمان یونسکو، کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، آموزش و پرورش، وزارت امور خارجه، بهزیستی و یونیسف به مرحله اجرا در آمده است موفق به دریافت مدال برنز شد.
گفتنی است این جشنواره با هدف افزایش سطح آگاهی کودکان نسبت به ابعاد گوناگون زندگی، بالا بردن اشتیاق آن‌ها به مشارکت در رقابت‌های فرهنگی و اجتماعی برای خلق آینده‌ای بهتر و در نهایت معرفی شهر تاریخی و فرهنگی کرمان با مشارکت ۳۷ کشور جهان برگزار شده است.