#خبر_و_هنر

#خراسان_جنوبی

#khabar_va_honar

#southern_Khorasan

#Birjand

#khabarvahonar

#خبر_و_هنر #خبروهنر

#خبر_هنر #خبر #اخبار #هنر #فرهنگ

#بیرجند #قاین #طبس #فردوس #سرایان #نهبندان #خوسف #بشرویه #زیرکوه #درمیان #سربیشه

🔸قالی بافان خراسان جنوبی در دو ماه ابتدای سال۵۹ میلیارد تومان از محل فروش فرش درآمد کسب کردند

رئیس اتحادیه فرش دست باف گفت: تولید کنندگان فرش دستباف استان در این مدت ۲۹ هزار ۵۰۰ متر مربع فرش تولید کردند.

🔸محمدحسن کامیابی افزود: ریزه ماهی، ایلیاتی، خشتی، نائین ازجمله نقوش فرشهای تولیدی استان است.

🔸وی گفت: فرشهای تولیدی در ابعاد و اندازههای متفاوت از ۱۲ تا ۲۴ متر و بزرگتر تولید شده است.

🔸رئیس اتحادیه فرش دست باف استان افزود: این مقدار فرش توسط ۵۰هزار بافنده پاره وقت، تمام وقت و فصلی بافته شده است.

🔸کامیابی با اشاره به صادرات فرش که در سال گذشته بسیار ناچیز بوده است اشاره کرد وگفت: تحریمها و برگشت ارز از مهمترین دلایل کاهش صادرات فرش دستباف خراسان جنوبی محسوب می شود.

🔸تولید کنندگان فرش دستباف استان پارسال ۱۸۰ هزار مترمربع فرش تولید و ۲۸۰ میلیارد تومان درآمد کسب کردند