#خبر_و_هنر

#خراسان_جنوبی

#khabar_va_honar

#southern_Khorasan

#Birjand

#khabarvahonar

#خبر_و_هنر #خبروهنر

#خبر_هنر #خبر #اخبار #هنر #فرهنگ

#بیرجند #قاین #طبس #فردوس #سرایان #نهبندان #خوسف #بشرویه #زیرکوه #درمیان #سربیشه

تولید شیر شتر برای بهره برداران این بخش در خراسان جنوبی ۱۱۱ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان درآمد داشته است.

، معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی استان در گفتگو با خبرنگادرآمد ۱۱۱ میلیارد تومانی شیر شتر برای بهره بردارانر صداوسیما گفت: این درآمد در ۹ ماه گذشته با تولید ۶ هزار و ۹۸۴ تن شیر شتر در ۲۵ واحد پرورش شتر صنعتی و دو هزار و واحد سنتی عاید بهره برداران استان شد.

ابراهیمی افزود: حداقل سه مرکز جمع آوری شیر در شهرستان‌های خوسف، نهبندان و فردوس وجود دارد که شیر شتر را به کارخانه شیر شتر در شهرک صنعتی بیرجند منتقل می‌کنند.

وی شمار بهره برداران در حوزه شیر شتر در استان را دو هزار نفر اعلام کرد و گفت: شیر شتر تولید شده در خراسان جنوبی علاوه بر مصرف داخل به خراسان رضوی نیز ارسال شد.

به گفته وی هم اکنون حداقل سه مرکز جمع آوری شیر در شهرستان‌های خوسف، نهبندان و فردوس فعالیت دارند که شیر شتر را به کارخانه شیر شتر در شهرک صنعتی بیرجند منتقل می‌کنند.

وی پرورش سنتی شتر، عدم جمع آوری مناسب شیر و درآمد ناچیز شترداران، عدم وجود مراکز کافی جهت جمع آوری شیر شتر، عدم وجود فرهنگ مصرف مناسب شیر شتر بین مردم و نبود زیر ساخت (خط تولید) برای تبدیل شیر پشر به شیر خشک را از جمله مشکلات تولید شیر شتر در واحد‌های پرورشی است.