رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان خراسان جنوبی گفت: درآمد عمومی مصوب استان برای پنج ماه نخست امسال هزار و ۷۵۱ میلیارد ریال بود که علیرغم شرایط کرونایی و سایر مشکلات، میزان تحقق آن در این بازه زمانی هزار و ۸۱۰ میلیارد ریال معادل ۱۰۳ درصد بوده است.

مجید پور عیسی روز سه‌شنبهاظهار داشت: درآمدهای عمومی مصوب استان خراسان جنوبی در سال جاری چهار هزار و ۲۰۲ میلیارد ریال است.

وی با بیان اینکه بیشترین درصد درآمدی استان مربوط به پرداخت مالیات‌ها است افزود: درآمد عمومی سال گذشته استان نیز چهار هزار و ۸۸ میلیارد ریال مصوب شده بود که ۸۷ درصد آن تحقق یافت.

رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی خراسان جنوبی درخصوص وضعیت اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای خراسان جنوبی در سال ۹۹ و مقایسه با سال پیش از آن گفت: با لحاظ سایر ردیف‌های ابلاغی به استان تا پایان سال، اعتبارات امسال در مقایسه با سال گذشته قطعا روند افزایشی خواهد داشت.

وی اظهار داشت: اعتبارات (تملک دارایی‌های سرمایه‌ای) ابلاغی امسال پنج هزار و ۵۳۸ میلیارد ریال است که تخصیص مرحله اول آن ۲ هزار و ۵۸ میلیارد ریال، معادل ۳۷.۱۷ درصد بوده است.

پورعیسی افزود: سال ۹۸ اعتبارات تملک دارایی استان ۶ هزار و ۵۶۶  میلیارد ریال ابلاغ شده بود که ۲ هزار و ۷۵۴ میلیارد ریال معادل ۴۱.۹۵ درصد تخصیص داده شد.