#در_خانه_میمانیم

#شکست_کرونا_مردم_همدلی

#کرونا_را_شکست_میدهیم

#رعایت_بهداشت_فردی

 

تاکنون ۶۴.۹۶ درصد دانش آموزان خراسان جنوبی در مقابل کرونا واکسینه شده اند.

 شریف زاده دبیر ستاد دانشگاهی پیشگیری و کنترل کرونا در خراسان جنوبی گفت: تاکنون از ۸۲ هزار ۷۷۰ نفر جمعیت بین ۱۲ تا ۱۸ سال استان ۵۳ هزار و ۷۷۱ نفر واکسن کرونا را دریافت کرده اند.

وی افزود: شهرستان بشرویه با ۷۵.۴۵ درصد واکسیناسیون این گروه سنی در خراسان جنوبی پیشتاز است و شهرستان طبس با ۵۵.۱۲ درصد کمترین مشارکت این گروه سنی در واکسیناسیون را داشته اند.

شریف زاده گفت: سینوفارم و پاستوکوک واکسن‌های تلقیحی به دانش آموزان در خراسان جنوبی است.