رئیس دانشگاه بیرجند با اشاره به قابلیت همکاری این دانشگاه با کشور قرقیزستان، گفت:

رئیس دانشگاه بیرجند با اشاره به قابلیت همکاری این دانشگاه با کشور قرقیزستان، گفت: دانشگاه بیرجند در زمینه علمی و تخصصی از جایگاه فراملی برخوردار است.

احمد لامعی، امروز شنبه ۲۸ آبان در نشست هماهنگی سفر سفیر قرقیزستان به بیرجند اظهار کرد: دانشگاه بیرجند با ۱۷ کشور جهان تعامل علمی دارد و اجرای ۲۰ پایان نامه مشترک با کشورهای مختلف در حال حاضر در دستور کار دانشگاه بیرجند قرار دارد.

به گزارش ایسنا، وی با بیان اینکه در قرقیزستان ۱۹ دانشگاه و در خراسان جنوبی ۴۸ دانشگاه و آموزشگاه عالی وجود دارد، افزود: ۸۵۰ دانشجو خارجی در دانشگاه‌های استان تحصیل می‌کنند که از این تعداد ۵۸۰ نفر در دانشگاه دولتی، ۲۱۴ نفر در دانشگاه آزاد، ۸۵ نفر دانشگاه علوم پزشکی و دو نفر در دانشگاه پیام نور مشغول به تحصیل هستند.

رئیس دانشگاه بیرجند با اشاره به سفر سفیر قرقیزستان، ادامه داد: لازم است به دو مبحث اقتصاد و اندیشه در سفر سفیر قرقیزستان به خراسان جنوبی توجه شود که این دو موضوع در جهت پیشرفت و توسعه خراسان جنوبی از اهمیت بالایی برخوردار است.

لامعی با بیان اینکه دانشگاه بیرجند آمادگی لازم برای تعامل با کشور قرقیزستان در زمینه‌های علمی را دارد، تصریح کرد: دانشگاه بیرجند از توانمندی‌ها و قابلیت‌های فراوانی برخوردار است و این توانایی را دارد تا با کشور قرقیزستان همکاری لازم را داشته باشد.

.

احمد لامعی، در نشست هماهنگی سفر سفیر قرقیزستان به بیرجند اظهار کرد: دانشگاه بیرجند با ۱۷ کشور جهان تعامل علمی دارد و اجرای ۲۰ پایان نامه مشترک با کشورهای مختلف در حال حاضر در دستور کار دانشگاه بیرجند قرار دارد.

، وی با بیان اینکه در قرقیزستان ۱۹ دانشگاه و در خراسان جنوبی ۴۸ دانشگاه و آموزشگاه عالی وجود دارد، افزود: ۸۵۰ دانشجو خارجی در دانشگاه‌های استان تحصیل می‌کنند که از این تعداد ۵۸۰ نفر در دانشگاه دولتی، ۲۱۴ نفر در دانشگاه آزاد، ۸۵ نفر دانشگاه علوم پزشکی و دو نفر در دانشگاه پیام نور مشغول به تحصیل هستند.

رئیس دانشگاه بیرجند با اشاره به سفر سفیر قرقیزستان، ادامه داد: لازم است به دو مبحث اقتصاد و اندیشه در سفر سفیر قرقیزستان به خراسان جنوبی توجه شود که این دو موضوع در جهت پیشرفت و توسعه خراسان جنوبی از اهمیت بالایی برخوردار است.

لامعی با بیان اینکه دانشگاه بیرجند آمادگی لازم برای تعامل با کشور قرقیزستان در زمینه‌های علمی را دارد، تصریح کرد: دانشگاه بیرجند از توانمندی‌ها و قابلیت‌های فراوانی برخوردار است و این توانایی را دارد تا با کشور قرقیزستان همکاری لازم را داشته باشد.

نویسنده ،خبرنگار و سردبیر: ا .حسن پور