سه دانشجوی دستیار تخصص مغز و اعصاب با حضور در سی امین کنگره نورولوژی و الکتروفیزیولوژی بالینی ایران موفق به کسب رتبه سوم در رقابت با دستیاران سایر دانشگاه های علوم پزشکی کشور شدند.

سید محمد موسوی میرزایی  رئیس دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی ودرمانی بیرجنددر جمع خبرنگاران اظهار کرد: سه دانشجوی دستیار تخصص مغز و اعصاب با حضور در سی امین کنگره نورولوژی و الکتروفیزیولوژی بالینی ایران که در هتل المپیک تهران برگزار شد، در مسابقه بهترین متخصص مغز و اعصاب جوان ایران شرکت کردند و موفق به کسب رتبه سوم در رقابت با دستیاران سایر دانشگاه های علوم پزشکی کشور شدند.

وی بیان کرد: نیر بوداغی، زهرا اصغری و فرناز زینلی دانشجویان دستیار تخصص مغز و اعصاب دانشگاه، افراد شرکت کننده در این مسابقه بودند

رئیس دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی ودرمانی بیرجنداظهارکرد:  اختلالات عصبی از جمله درگیری های پزشکی رایج است که منجر به ناتوانی های عمده می شود. با این حال، رشته مغز و اعصاب یک رشته در حال رشد و به روز رسانی روزانه در پزشکی است که پیشرفت های چشمگیری را در سال های اخیر نشان می دهد.

موسوی میرزایی گفت: در “کنگره بین المللی نورولوژی و الکتروفیزیولوژی بالینی ایران”، تحقیقات و داده های جدید، به اشتراک گذاشته شد.