🔹استاندار خراسان جنوبی گفت:خیرین، بزرگترین سرمایه های ما در این جامعه ایرانی و اسلامی هستند.
ملانوری با بیان این مطلب در جشنواره غیر رقابتی خیرین ماندگار روستا خاطرنشان کرد: بررسی تاریخ نشان می دهد در طول حیات ایران، همواره افرادی خیر و نیک اندیش بوده اند که کارهای ماندگاری انجام داده اند.
🔹وی ادامه داد: این اقدامات در هر دوره بنا به ضرورتی که وجود داشته، تعیین می شده که همه در نوع خود قابل تحسین می باشند.
🔹استاندار اظهار داشت: در شرایط فعلی نیز، که توسعه و عمران روستاها نیاز به توجه دارد، خیرین عزیز، قدم پیش گذاشته و در این زمینه سرمایه گذاری نموده اند.
🔹ملانوری تأکید کرد: انجام کار خیر، تنها یک اقدام نیست بلکه پایه گذاری حرکت های فرهنگی فراوانی است که نسل های آینده از آن بهره می برند.
🔹وی تصریح نمود: این که خیرین برای تأمین آب، برق، مسکن، بهداشت و… روستاها و نیازمندان کمک کرده اند، اقدام شایسته ای است که جز فرهنگ دینی و اعتقادی ما نمی تواند منشأ دیگری داشته باشد.
🔹شایان ذکر است: در جشنواره غیر رقابتی خیرین ماندگار روستا ۱۳۹۹ که به صورت ویدئو کنفرانسی و با حضور معاون اول رئیس جمهور، توسط مجمع خیرین توسعه روستاها و با پشتیبانی معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست جمهوری برگزار شد، از فعالیت ها و دستاورد های برجسته خیرین در حمایت و اقدام به پیشرفت و آبادانی روستاها در سطح کشور تجلیل گشت.
🔹در این مراسم ۱۰ نفر از خیرین استان خراسان‌ جنوبی نیز که در زمینه های مشارکت در ایجاد پروژه های عام المنفعه روستایی و شهری، تأمین و توزیع کمک های مؤمنانه، تهیه جهیزیه برای نیازمندان روستایی، کمک به تحصیل دانش آموزان بی بضاعت روستایی و توسعه بهداشت و درمان فعالیت داشته اند، تقدیر شدند.