حجت الاسلام علی اسماعیلی-امام  اظهار داشت: قدمت و پیشینه فرهنگی شهرستان خوسف به سده چهارم بر می گردد.

وی با اشاره به اینکه شخصیت هایی که در دامن این شهرستان پرورش یافته اند نشان از قدمت، ظرفیت و استعدادهای فرهنگی شهرستان دارد، افزود: خوسف دارای فرهنگی بالا و اندیشه ای پویا است.

حجت الاسلام اسماعیلی با تاکید بر اینکه باید از فرصت هفته فرهنگی برای معرفی مفاخر شهرستان خوسف استفاده شود، افزود: شخصیت بزرگ این شهرستان محمدبن حسام خوسفی، قدیمی ترین دانشمند و گوینده توانا است که در آسمان دانش و ادب گوینده ای برجسته و بی مانند بوده است.

امام جمعه خوسف ادامه داد: این شاعر گرانمایه با آثار خود در شهرستان خوسف فضای معنوی ایجاد کرده و اسوه زهد و تقوا است.

وی با بیان اینکه در شهرستان خوسف، مولفه های هویت ایرانی اسلامی به فراوان مشاهده می شود، افزود: جا دارد به فرهنگ و استعدادهای فرهنگی شهرستان پرداخته شود و در هویت اسلامی و ایرانی ذیل زبان و ادب فارسی شاهد استعدادهای فراوانی هستیم و گویش مردم نزدیک ترین پیوستگی ها را با زبان فارسی دارد.

حجت الاسلام اسماعیلی در ادامه گفت: در حوزه سبک زندگی اسلامی و نحوه تعاملات اجتماعی شاهد رفتارهای فرهنگی هستیم که نشان از تدین و علم و ادب این شهرستان دارد.

امام جمعه خوسف با اشاره به اینکه در زندگی و سبک زندگی مردم خوسف متانت و قناعت قابل مشاهده است و سبب شده در مسائل اجتماعی کمتر گرفتار سبک زندگی غربی شوند، تصریح کرد: در حوزه اخلاق و فرهنگ به واسطه مجاهدت های حدود نیم قرن خاندان عبادی سبب شده تا هویت شهر حفظ شود.

وی در خصوص مهم ترین مطالبه فرهنگی شهرستان خوسف گفت: مهم ترین مطالبه این است که به پایگاه زبان فارسی که جز اولویت های نقشه مهندسی فرهنگی کشور است، توجه ویژه ای شود و انتظار است به استعدادهای شهرستان نیز توجه و زمینه شکوفایی این استعدادها فراهم شود.

وی ادامه داد: در حوزه فرهنگی شهرستان خوسف به عنوان یک الگو و نمونه می تواند معرفی شود و در کتب درسی بحث معرفی شخصیت های ادبی از جمله ابن حسام خوسفی مورد توجه قرار گیرد و از اشعار ایشان استفاده شود.

امام جمعه خوسف با بیان اینکه ظرفیت های فرهنگ دینی مورد توجه قرار گیرد، گفت: با کمبودهای فراوانی از نظر ساختار اداری و توجه دولت به مسائل فرهنگی در خوسف مواجه هستیم و ساختار فرهنگی موجود در خوسف ضعیف است و نمی تواند استعدادهای فرهنگی را معرفی کند و به بحث کمبود زیرساخت های فرهنگی در این شهرستان توجه شود.

حجت الاسلام اسماعیلی در پایان بیان کرد: مسجد جامع شهر که یکی از آثار ارزشمند و گران بهای تاریخ صدر اسلام در خود دارد نیازمند توجه میراث فرهنگی است

نوشته و خبر نگار : مهدیه حسن پور دبیر سرویس فرهنگی و هنری و ا.حسن پور