حسینی گفت: برای ثبت خوسف به عنوان نخستین شهر جهانی خراسان جنوبی “شهر مله بافی” در حال پیگیری و رایزنی هستیم.

 علی حسینی امروزدر اولین جشنواره مله بافی خوسف اظهار کرد: ویژگی منحصر به فرد خوسف؛ مردم شهرستان است که مهمترین داشته این منطقه است.

 

وی با اشاره به هویت و میراث ارزشمند مردم خوسف، گفت: خداوند به این شهرستان برکت فراوان در حوزه کشاورزی و محصولات استراتژیک عناب و پنبه مله، صنعت و معدن در حوزه طلا و مس داده است ولی مهمترین ویژگی این شهرستان مردم با اصالت و فرهنگ ارزشمند است، لذا باید به میراث فرهنگی آن توجه کرد.

 

وی افزود: مله‌؛ پنبه قهوه ای که با تاریخ شهرستان گره خورده است و مردم آن را خوش یمن می دانند و نماز خواندن بر روی آن را ثواب می دانند.

 

وی با اشاره به اولین جشنواره مله بافی در خوسف،  گفت: بافت ارزشمند مله در مسیر جهانی شدن است و ما در ابتدای خط هستیم لذا هویت بی نظیر خوسف تنها در شهر و استان نباید دیده شود بلکه باید در دنیا به عنوان یک نمادی که روزی لباس،  کفش پا و جا نماز خود را از مله داشته اند را جهانی کنیم.

 

وی با بیان اینکه جشنواره مله بافی به معرفی و جهانی شدن مله کمک می کند، گفت: بافندگان مله خوسف بی نظیر هستند و دستگاه های مختلف راه را برای جهانی شدن باز می کنند و اولین شهر جهانی مله خواهیم بود.

فرماندار خوسف، گفت: در حال رایزنی برای ثبت جهانی شهر ملی ملّه هستیم و امیدواریم به زودی خوسف به عنوان نخستین شهر جهانی خراسان جنوبی به دنیا معرفی شود.

 

حسینی با بیان اینکه ملّه به عنوان یکی از نمادها و شاخصه‌های اصلی شهر خوسف شناخته می شود، افزود: امسال نخستین جشنواره شهر ملی ملّه در هفته فرهنگی خوسف برگزار شد و تفاهم‌نامه‌ای با جهاد کشاورزی در این خصوص منعقد خواهدشد.

حسینی با بیان اینکه ظرفیت مردمی خوسف مهم‌ترین دارایی آن است، گفت: این شهرستان هویتی تاریخی و میراثی ارزشمند و بی‌نظیر دارد.

نوشته و خبر نگار : احمد کاشانی  دبیر سرویس گردشگری و میراث و ا.حسن پور