#خبر_و_هنر

#خراسان_جنوبی

#khabar_va_honar

#southern_Khorasan

#Birjand

#khabarvahonar

#خبر_و_هنر #خبروهنر

#خبر_هنر #خبر #اخبار #هنر #فرهنگ

#بیرجند #قاین #طبس #فردوس #سرایان #نهبندان #خوسف #بشرویه #زیرکوه #درمیان #سربیشه

این روزها خراسان جنوبی رنگ خود باختگی به خود گرفته است. توهمی که ریشه در سالیان دور دارد و حاصل سیاست‌زدگی بیش از حد این استان کوچک و به نسبت تازه تاسیس است. چرا که عده‌ای در پشت پرده برای کل این استان تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی کرده‌اند. عده‌ای که اسم آنها همیشه بر سر زبان و همیشه در اذهان متبادر است، اما خود را از همه مسائل دور نگه می‌دارند و تلاش می‌کنند به اصطلاح ادم‌های خودشان را به هر شکل و شمایل و رزومه‌ای که شده، چه به جا و چه نابجا، برکار گمارند تا اهداف انها را دنبال کنند.

البته این مساله، مساله جدیدی نیست. خراسان جنوبی در ادوار مختلف آبستن قدرت‌نمایی افرادی بوده است که در موارد بسیاری راه را بر نخبگان این سرزمین بسته‌اند و نخبگانی که می‌تواند در راه توسعه این استان گام بردارند به عناوین مختلف از استان مهاجرت و شاید بهتر است بگوییم فرار می‌کنند.

نکته جالب ماجرا این است که این پدر خوانده‌های در سایه، حتی اگر اندکی از سوی همفکرانشان هم مورد اعتراض قرار بگیرند، آنها را هم حذف می‌کنند و این خودکامگی در استان سد بزرگ برای توسعه نخبگانی است. توسعه‌ای که می‌تواند رنگ  فقر و عقب ماندگی تاریخی را از استان بزداید.

این روزها به کرات دیده شده است که همین تیم خودکامه نخبه‌کش، در انتخاب‌های اشتباه خود در مقابل عده‌ی کثیری از مردم  ایستادگی می‌کنند و خود را تافته جدا بافته و مغز متفکر می‌دانند که می‌توانند برای مردم شریف این منطقه تصمیم‌گیری کنند و این نکته به خوبی در انتخاب‌های استان مشهود است به گونه‌ای که افراد پیشنهادی و افراد منتخب در بسیاری موارد با یکدیگر تفاوت چشمگیر دارند.

در این میان نباید از اقدامات نوچه‌های این قلدران نیز غافل شد. نوچه‌هایی که به محض اینکه به پست و  مقامی می‌رسند شروع به اجرای منویات این بزرگان در سایه می‌کنند و در این میان به شدت به حذف گروه‌های نخبگانی اقدام می‌کنند. این حذف کردن‌ها حتی در کارهای اقتصادی خرد در ادارات و نهادها نیز مشاهده می‌شود. مشاهده می‌شود که چگونه افراد کاردان و کاربلد به عناوین مختلف حذف و افراد دیگری رشد می‌کنند که حتی شال نوچه‌گری هم برای آنها بزرگ است.

در هر حال، در حال حاضر حذف نخبگان از گروه‌های سیاسی، فرهنگی، هنری، اجتماعی و …… به راحت‌ترین شکل ممکن صورت می‌گیرد و گاهی دیده می‌شود که از استفاده از نام مقدس انقلابی‌گری در این مسیر نیز فروگذار نکرده‌اند. به گونه‌ای که عده‌ی زیادی  از این نخبگان دچار شک و تردید شده‌اند، شکی که عده‌ای در راه منافع خود بر آنها تحمیل کرده‌اند اما به نام نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران تمام می‌شود.

نویسنده ،خبرنگار و سردبیر: ا .حسن پور