🔹استاندار خراسان جنوبی خواستار توجه جدی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در حوزه زیر ساخت های گردشگری استان شد و گفت: باغ اکبریه و رحیم آباد باید از بنیاد مستضعفان به میراث فرهنگی منتقل شود.
جواد قناعت  در ستاد توسعه میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان که با حضور وزیر میراث فرهنگی همراه بود، اظهار داشت: با وجود کار تیمی ما شاهد اتفاقات خوبی در حوزه میراث فرهنگی استان هستیم.
🔹استاندار با بیان اینکه در آذرماه سال ۱۴۰۰ دو میلیارد تومان از محل سفرهای استاندار به شهرستان ها به مسجد جامع قاین اختصاص یافت، افزود: ۵ میلیارد تومان برای باغ رحیم آباد از محل اعتبارات استانی پرداخت شد.
🔹به گفته وی؛ ارگ کلاه فرنگی یکی از دغدغه های جدی ما در حوزه گردشگری بود که تداخل کاری مجموعه میراث فرهنگی و فرمانداری داشت و با همت فرماندار تعامل خوبی ایجاد شد و کلاه فرنگی استقلال پیدا کرد.
🔹قناعت با اشاره به اینکه در حوزه میراث فرهنگی خیلی کار شده اما چیزی که اکنون از آن رنج می بریم در حوزه زیرساخت هاست، تصریح کرد: متأسفانه ضعف های زیر ساختی در حوزه میراث فرهنگی و گردشگری داریم که نیازمند توجه استانی و وزارت میراث فرهنگی است.
🔹وی با اشاره به ۹ اثر ثبت جهانی در خراسان جنوبی، گفت: از این تعداد ژئو پارک طبس و چهار کاروانسراهای استان در دولت سیزدهم ثبت شده است.
🔹استاندار گفت: اولین بازدید امروز پروژه موزه بزرگ استان بود که بعد از ۱۳ سال اعتبار گرفت و عملیات ساخت آن در حال اجرا است.
🔹قناعت گفت: خراسان جنوبی استانی نوپا و جوان است، لذا تحصیص اعتبار موزه بزرگ استان نیازمند عنایت ویژه وزیر می باشد.
🔹وی با بیان اینکه ساختمان ارگ کلاه فرنگی استان نیازمند است از فرمانداری به اداره کل میراث فرنگی انتقال یابد، افزود: اداره کل میراث ما هنوز مستأجر است که این در خور شأن مردم متدین و با اصالت استان نیست لذا امیدواریم با تخصیص اعتبار لازم از سوی وزیر میراث فرهنگی این ساختمان خریداری شود.
🔹استاندار ادامه داد: خراسان جنوبی ۳۰۸ آسباد دارد لذا قابل توجیه است که دبیرخانه آسباد به این استان منتقل شود.
🔹قناعت گفت: باغ و عمارت جهانی اکبریه در اختیار بنیاد مستضعفان بود و هم اکنون ۳۰ سال در اختیار میراث فرهنگی است که باید از بنیاد به میراث فرهنگی منتقل شود.
🔹وی با بیان اینکه بخشی از باغ رحیم آباد هم در اختیار بنیاد مستضعفان است که باید جهت انتقال پیگیری شود، ادامه داد: از رئیس جمهوری و معاون اول می خواهیم باغ های اکبریه و رحیم آباد تعیین تکلیف شوند.
🔹استاندار گفت: بعد از ۱۵ سال شاهد نارضایتی درخصوص وضعیت محدوده ثبتی شهر قدیمی قاین هستیم، لذا درخواست ما این است که حریم ها بازنگری شود تا مردم از سردرگمی خارج شوند.
🔹قناعت تصریح کرد: شهر ملی مله بافی خوسف هم این ظرفیت را دارد که شهر جهانی معرفی شود.

نوشته و خبرنگار : دکتر  ا . زارعی دبیر سرویس پزشکی و سلامت و ا حسن پور