استاندار خراسان جنوبی گفت: در دیدار با وزیر نفت بعد از بررسی آخرین وضعیت مطالعات طرح احداث خط انتقال فرآورده‌های نفتی به استان مقرر شد موضوع برای اخذ مجوزهای مربوطه به شورای اقتصاد ارائه تا کار وارد فاز اجرا شود.

 “جواد قناعت” در دیدار با “جواد اوجی” وزیر نفت در تهران که به منظور بررسی آخرین وضعیت مصوبات سفر رئیس جمهور به استان انجام شد، از اقدامات وزارت نفت در تحقق تعهدات خود در خراسان جنوبی تقدیر کرد.

وی با اشاره به اینکه یکی از مصوبات سفر رئیس جمهور، گازرسانی به ۱۶۹ روستای خراسان جنوبی بود گفت: با تحقق این مصوبه، هفته دولت امسال جشن پایان گازرسانی به جمعیت شهری و روستایی استان برگزار شد.

استاندار خراسان جنوبی اقدامات وزارت نفت و شرکت گاز را در این زمینه قابل تحسین خواند و اظهار داشت: تلاش‌های مدیران استان و مساعدت‌های وزارت نفت و شرکت گاز، قابل تقدیر است.

 

وی با اشاره به پیشنهادات استان برای سفر دوم رئیس جمهور، همراهی وزارت نفت درخصوص قطعی شدن این موارد و نهایی شدن آنها در قالب مصوبات سفر را خواستار شد.

قناعت سپس به ۲ پروژه مهم وزارت نفت در استان خراسان جنوبی اشاره کرد و تسریع در روند اجرای آنها را نیز خواستار شد.

موضوع اول مطالعه و اجرای خط انتقال فرآورده‌های نفتی به خراسان جنوبی بود که باید تا پایان سال ۱۴۰۰ انجام می‌شد و بعد از بررسی آخرین وضعیت مطالعات طرح در این نشست، مقرر شد موضوع برای اخذ مجوزهای مربوطه به شورای اقتصاد ارائه تا کار وارد فاز اجرا شود.

استاندار خراسان جنوبی گفت: مطالعات این طرح به مراحل نهایی و تصمیم قطعی رسیده که امیدواریم در دور دوم سفر رئیس جمهور به خراسان جنوبی شاهد عملیات اجرایی این طرح مهم و زیرساختی در استان باشیم.

وی عنوان کرد: طرح دیگر تامین کمبود گاز مورد نیاز استان از طریق اجرای خط انتقال گاز از دشتک زابل به نهبندان به طول ۱۷۱ کیلومتر است که مقرر شد بعد از تصویب طرح مطالعاتی پروژه، اجرای آن به‌سرعت در دستور کار وزارت نفت قرار گیرد.

قناعت افزود: موارد پیشنهادی استان برای مصوبات سفر دوم رئیس جمهور نیز در راستای توسعه خراسان‌ جنوبی در دستور کار وزارت نفت قرار می‌گیرد.

نویسنده ،خبرنگار و سردبیر: ا .حسن پور