مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان جنوبی از خرید ۶۲ عنوان کتاب در کمیته خرید کتاب استان با هدف حمایت از آثار مکتوب نویسندگان و ناشران خبر داد.

ناصر نبی زاده گفت: ۴ هزار و ۲۲۰ نسخه از این کتب به ارزش یک میلیارد و ۵۱۰ میلیون ریال خریداری شده است.
وی با بیان این که هر ساله کمیته خرید کتاب استان به منظور تقویت، توسعه و ترویج کتاب و کتابخوانی، تعدادی از کتب منتشر شده در طول سال را خریداری می‌کند، افزود: یکی از شروط خرید، کتاب‌های چاپ اول ناشران استانی است که بر اساس شناسنامه کتاب بیش از یک سال از انتشار آن‌ها نگذشته باشد.

نبی زاده با تأکید بر این که اولویت با ناشران و نویسندگان بومی استان است، گفت: کتاب‌های ناشران غیر بومی در صورتی که موضوع آن ها، مرتبط با استان بوده و یا نویسنده ساکن استان باشد، در حوزه انتخاب خرید هیات قرار می‌گیرد.