مدیر شرکت پشتیبانی امور دام جهاد کشاورزی خراسان جنوبی از خرید روزانه ۱۰۰ رأس دام از عشایر خراسان جنوبی خبر داد.

 روشن مدیر شرکت پشتیبانی امور دام جهاد کشاورزی خراسان جنوبی با اشاره روند کند خرید ترکیبی دام عشایر به دلیل نبود زیرساخت مناسب در استان گفت: به دلیل وجود تنها کشتارگاه صنعتی استان در بیرجند که ظرفیت پیش سرد ۱۵۰ رأس دام را دارد، روزانه ۱۰۰ رأس دام از عشایر خریداری می‌شود.

او با بیان اینکه دام عشایر به ازای هر کیلوگرم ۴۵ هزار تومان خریداری می‌شود افزود: خرید دام عشایر از سه شنبه ۲۵ خرداد به طور رسمی در استان آغاز شده است.

روشن از انعقاد قرارداد با استان یزد برای انتقال دام به کشتارگاه صنعتی دام یزد با ظرفیت کشتار یک هزار رأس خبر داد و اظهار کرد: براساس برنامه ریزی انجام شده روزانه ۳۰۰ تا ۴۰۰ رأس دام خریداری شده در استان به یزد ارسال خواهد شد.

مدیر شرکت پشتیبانی امور دام جهاد کشاورزی استان تصریح کرد: همچنین پیگیری‌ها برای حمل ۱۰۰ رأس دام به مشهد نیز در حال برنامه ریزی است تا دغدغه عشایر استان برای خرید دام کمتر شود.

او گفت: شرکت پشتیبانی امور دام براساس اولویت بندی اداره امور عشایر استان در شهرستان‌ها نسبت به خریداری دام عشایر اقدام می‌کند.