تعاون روستایی خراسان جنوبی، از آغاز امسال حدود ۲ هزار میلیارد تومان محصولات کشاورزی روستائیان استان را خریداری کرده است.

رضوی مدیر تعاون روستایی خراسان جنوبی  گفت: تشکل‌های تعاونی از ابتدای سال جاری برای حمایت از کشاورزان و تولید کنندگان، برنامه ریزی لازم برای انجام خرید‌های توافقی و تضمینی را انجام داده که در این خصوص ۱۲۳ هزار تن محصول را به صورت توافقی، و حدود ۱۶ هزار تن گندم را به صورت تضمینی از کشاورزان استان خریداری کرده اند.

رضوی افزود: خرید تضمینی گندم از طریق ۱۵ مرکز خرید به ارزش ۱۸۲ میلیارد تومان و خرید‌های توافقی از طریق تشکل‌های تعاونی به ارزش هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان انجام شده که خرید‌های توافقی شامل محصولات شاخص همچون زرشک، عناب، پنبه، جو، زعفران و عسل بوده است.

وی گفت: با پی گیری‌های انجام شده برای تامین نقدینگی وجوه مورد نیاز برای خرید محصولات و افزایش تسهیلات خرید از محل تسهیلات ترجیحی و تسهیلات جهش تولید، خرید تضمینی گندم ۷۱ درصد و خرید‌های توافقی نیز ۱۷ درصد در مقایسه با پارسال افزایش داشته است.

تعاون روستایی خراسان جنوبی، سال گذشته ۹ هزار و ۱۷۴ تن گندم به صورت تضمینی و ۱۰۵ هزار تن محصول به صورت توافقی از کشاورزان استان خریداری کرد.

مدیر تعاون روستایی استان گفت: مطالبات کشاورزان از محل خرید‌های تضمینی و توافقی پرداخت شده است.

نوشته و خبر نگار :حامد عارفی نیا و ا.حسن پور